Wstrzymanie wszelkich form wsparcia dla Uczestników

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informuje, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie.

Personel odpowiedzialny za realizację projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej (zgodnie z zaleceniami władz krajowych). Prosimy o wysyłanie wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub o kontakt telefoniczny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem projektu: 536-544-058, lub kontakt mailowy: r.kurek@eprojekty.info