Wydłużamy okres składania Biznesplanów

Szanowni Państwo,
informujemy, że okres składania Biznesplanów wraz z załącznikami  w projekcie „Mój wybór: przedsiębiorczość!. Edycja 2” zostaje wydłużony do środy 26.09.2018 r.
Jednocześnie przypominamy o złożeniu wraz z Biznesplanem następujących załączników, które są zamieszczone na stronie internetowej:
1. Wniosek o dotację
2. Wniosek o wsparcie pomostowe
3. Oświadczenie o uzyskaniu bądź jej braku, pomocy de minimis
4. Formularz de minimis
Z poważaniem
Biuro Projektu