Wypłaty wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu  wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy  dla każdego Uczestnika Projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2″  w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN.
Z poważaniem
Biuro Projektu