Zakończyliśmy szkolenia grupowe

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 05 września 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2”.

Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty ( w dwóch egzemplarzach) tj:

  • Biznes plan
  • Wniosek o wsparcie pomostowe
  • Oświadczenie de minimis
  • Formularz de minimis

proszę składać w Biurze Projektu tj. ul. Witaszka 6, 64-920 Piła w dwóch egzemplarzach w dniach od 10 września 2018 do 21 września 2018 r. w godz.: 8:00- 15:00.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej projektu e-cdk.pl  oraz  w Biurze Projektu.

Serdecznie zapraszamy.

KODY PKD  ” Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2″

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże.

Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: