Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

04.11.2020 r.
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!”
nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 pośrednictwa pracy.