Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.12.2020 r.

FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych treningów kompetencji społecznych.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ