Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na usługę przygotowania i dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania osób niesamodzielnych

20.12.2019 r.

Fundacja Ekspert – Kujawy realizująca jako Partner Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” z firmą Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania i dowożenia posiłków do miejsc  zamieszkania osób niesamodzielnych.

rozeznanie rynku usługa przygotowania i dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania osób niesamodzielnych