Aktywni rodzice

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni rodzice” nr RPDS.08.04.01-02-0051/19

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

ZAPEWNIAMY:

 • Refundację opieki nad dzieckiem do kwoty 2250 zł brutto (z uwzględnieniem wkładu własnego rodzica w wysokości 320 zł).
 • Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,86 zł netto/godzinę dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji zawodowej.
 • Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji/kompetencji.
 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH:

 1. podregion jeleniogórski: Powiat bolesławiecki; Powiat jaworski; Powiat Jelenia Góra; Powiat jeleniogórski; Powiat kamiennogórski; Powiat lubański; Powiat lwówecki; Powiat zgorzelecki; Powiat złotoryjski;
 2. podregion LEGNICKO-GŁOGOWSKI: Powiat głogowski; Powiat górowski; Powiat Legnica; Powiat legnicki; Powiat lubiński; Powiat polkowicki

 

Wsparcie kierowane jest do co najmniej:

 1. 14 (13 kobiet, 1 mężczyzn) osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,
 2. 12 osób (11 kobiet, 1 mężczyzna) pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

ZAPEWNIAMY OTWARTY PAKIET SZKOLEŃ

dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo  dobierane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i  Ścieżką Reintegracji każdego Uczestnika/czki:

 • Uwzględniając zapotrzebowanie na dolnośląskim rynku pracy na określone kwalifikacje.
 • Dobieranie szkoleń na podstawie diagnozy Indywidualnej Ścieżki Reintegracji .
 • Szkolenia dostosowane do aktualnego Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych które posiadają aktualne informacje o popycie i podaży na rynku pacy w ujęciu zawodów i specjalności.

Więcej i formacji:

Paulina Miszczak

tel. 570 148 322

p.miszczak@eprojekty.info