Będę pracować!

1 października 2020

staże zawodowe

Kolejni Uczestnicy Projektu zostali skierowani na staże zawodowe do lokalnych pracodawców.

Zobacz szczegóły

24 sierpnia 2020

Szkolenie pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych.

Miło nam poinformować, że 6 grupa szkoleniowa w dniu 26.08.2020 rozpoczyna szkolenie asystent ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram 6 grupa_26.08.2020

Zobacz szczegóły

31 lipca 2020

Staże zawodowe

Informujemy, że rozpoczynamy proces kierowania Uczestników na staże zawodowe.

Zobacz szczegóły

24 lipca 2020

Szkolenie asystent ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego

Miło nam poinformować, że 5 grupa szkoleniowa w dniu 27.07.2020 rozpoczyna szkolenie asystent ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram 5 grupa_27.07.2020

Zobacz szczegóły

22 maja 2020

Szkolenie pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego”

Miło nam poinformować, że 4 grupa szkoleniowa w dniu 26.05.2020 rozpoczyna szkolenie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram 4 grupa_26.05.2020

Zobacz szczegóły

13 maja 2020

szkolenie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego.

Miło nam poinformować, że 3 grupa szkoleniowa w dniu 13.05.2020 rozpoczyna szkolenie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i modułem języka niemieckiego. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram szkolenie zawodowe 3 grupa  

Zobacz szczegóły

7 maja 2020

Szkolenie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej

Miło nam poinformować, że po przerwie związanej z panującą pandemią wznawiamy zajęcia w ramach projektu. 2 grupa szkoleniowa rozpoczyna szkolenie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram opiekun 2 grupa_zajęcia wznowione

Zobacz szczegóły

24 lutego 2020

Grupowe poradnictwo zawodowe dla 3 i 4 grupy

Informujemy, że w dniu 02.03.2020 rozpoczynamy grupowe poradnictwo zawodowe dla 3 grupy Uczestników Projektu. Kolejna grupa rozpoczyna zajęcia w dniu 05.03.2020 Poniżej znajdują się szczegółowe harmonogram zajęć. Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe grupa 3 i 4

Zobacz szczegóły

22 stycznia 2020

szkolenie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej.

Miło nam poinformować, że 1 grupa szkoleniowa rozpoczyna szkolenie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram szkolenie zawodowe  

Zobacz szczegóły

18 grudnia 2019

grupowe poradnictwo zawodowe dla 1 grupy Uczestników Projektu

Informujemy, że w dniu 19.12.2019 rozpoczynamy grupowe poradnictwo zawodowe dla 1 grupy Uczestników Projektu. Kolejna grupa rozpoczyna zajęcia w dniu 02.01.2020 Poniżej znajdują się szczegółowe harmonogram zajęć. Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe

Zobacz szczegóły

12 grudnia 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, które rozpoczną się w dniu 21 grudnia br. Zapraszamy. Harmonogram IPD od 21.12.2019

Zobacz szczegóły

25 listopada 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.12 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. harmonogram IPD

Zobacz szczegóły

14 listopada 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 02.12.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla  uczestników zakwalifikowanych do projektu, podczas których sporządzona zostanie Indywidualny Plan Działania. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. Harmonogram IPD

Zobacz szczegóły

4 listopada 2019

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

04.11.2019 r. Podmiot  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska będący Beneficjentem projektu  „Będę pracować!” nr: RPLD.08.02-01-10-0037/19 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  identyfikacji potrzeb i opracowania Indywidualnego Planu Działania. Rozeznanie rynku – doradztwo  

Zobacz szczegóły

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 30 (17K/13M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim, z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

Projekt „Będę pracować!” skierowany jest do:

osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 osób (17K/13M) bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo (17K/13M), zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu), z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Zatrudnienie subsydiowane.
 • Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

Wartość Projektu: 1 033 761,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 930 384, 90 zł

Wkład własny: 103 376,10 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Szymczak-Buda,

Tel. 573 377 299, d.szymczak-buda@biuroprojektu.info

Biuro projektu:

Aleje Jana Pawła II 3

97-500 Radomsko