Będę pracować! Edycja 2

16 lipca 2021

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 19.07.2021 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo VI gr. 19_22_.07.2021

Zobacz szczegóły

9 lipca 2021

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 12.07.2021 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo V gr. 12_14_.07.2021  

Zobacz szczegóły

18 czerwca 2021

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 20.06.2021 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Asystent osoby starszej/niesamodzielnej” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram szkolenie zawodowe IV gr. Asystent osoby starszej_niesamodzielnej

Zobacz szczegóły

4 czerwca 2021

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 07.06.2021 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo IV gr. 07_09.06.2021

Zobacz szczegóły

1 czerwca 2021

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 04.06.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo V gr 18 UP

Zobacz szczegóły

4 maja 2021

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 04.05.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Pośrednictwo pracy 04.05  

Zobacz szczegóły

7 marca 2021

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 07.03.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram pośrednictwo pracy 07.03

Zobacz szczegóły

29 grudnia 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 29.12.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo IV gr 2 UP

Zobacz szczegóły

2 listopada 2020

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.11.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Pośrednictwo pracy I gr. 8 UP

Zobacz szczegóły

16 października 2020

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 16.10.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram szkolenie zawodowe III gr. 16_31.10.2020

Zobacz szczegóły

19 września 2020

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 19.09.2020 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo III gr. 19_22.09.2020

Zobacz szczegóły

7 września 2020

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 07.09.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i elementami logistyki” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.  

Zobacz szczegóły

5 września 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 05.09.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo III gr 13 UP

Zobacz szczegóły

24 sierpnia 2020

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24.08.2020 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo II gr. 24_26.08.2020    

Zobacz szczegóły

1 sierpnia 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 01.08.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo II gr 12 UP

Zobacz szczegóły

15 lipca 2020

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 15.07.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram szkolenie zawodowe I gr. 15_30.07.2020.doc

Zobacz szczegóły

8 lipca 2020

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 08.07.2020 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć. Harmonogram Grupowe poradnictwo I gr. 08_10.07.2020

Zobacz szczegóły

29 czerwca 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 29.06.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo I gr. 14 UP

Zobacz szczegóły

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 30 (17K/13M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim, z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

Projekt „Będę pracować! Edycja 2” skierowany jest do:

osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 osób (17K/13M) bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo (17K/13M), zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu), z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Zatrudnienie subsydiowane.
 • Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021

Wartość Projektu: 1 037 058,01 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 933 352, 20 zł

Wkład własny: 103 705,81 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Szymczak-Buda,

Tel. 573 377 299,

d.szymczak-buda@eprojekty.info

Biuro projektu:

ul. Mickiewicza 15 a, 90-443 Łódź.