Będę pracować! Edycja 3

19 stycznia 2023

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o terminach na Indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5/216, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Harmonogram wsparcia merytorycznego 21.01.2023 – 27.01.2023                                 […]

Zobacz szczegóły

18 stycznia 2023

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 19.01.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie.                                                     […]

Zobacz szczegóły

5 stycznia 2023

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Szanowni Państwo, Informujemy iż 09.01.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”. O terminach i miejscu zajęć Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.                                                           […]

Zobacz szczegóły

5 stycznia 2023

Szkolenie zawodowe pn. „Magazynier”

Szanowni Państwo, Informujemy iż 09.01.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Magazynier”. O terminach i miejscu zajęć Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.                                                                   […]

Zobacz szczegóły

21 grudnia 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 23.12.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 lok 216, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Zobacz szczegóły

19 grudnia 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 02.01.2023 r. rozpocznie się Indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5/216, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Harmonogram wsparcia merytorycznego 02.01.2023 – 15.01.2023                           […]

Zobacz szczegóły

7 listopada 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 10.11.2022 r. rozpocznie się Indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź. Harmonogram wsparcia merytorycznego 10.11.2022 – 29.11.2022

Zobacz szczegóły

2 listopada 2022

UWAGA, ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU !

Szanowni Państwo !!! informujemy, iż zmienił się adres biura projektu. Serdecznie zapraszamy do biura w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 21/15.

Zobacz szczegóły

31 października 2022

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 02.11.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

18 sierpnia 2022

Rekrutacja do projektu „Będę pracować! Edycja 3″ nr RPLD.08.02.01-10-0031/22.

Szanowni Państwo, Z radością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Będę pracować! Edycja 3″ nr RPLD.08.02.01-10-0031/22. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A / pokój nr 9 lub za pośrednictwem poczty […]

Zobacz szczegóły

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 50 (28K/22M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 20 (11K/9M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozum. KC w woj. łódzkim na terenie powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, w tym min.30% tj.15 [8K/7M] osób na terenie miast średnich: Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, znajdujących się w szczególnie trudnej syt. na rynku pracy, tj.: *min.10 [6K/4M] osób w wieku 50 lat i więcej, *min.8 [5K/3M] długotrwale bezrobotnych, *28 K, *min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami, *min.25 [14K/11M] osób o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup stanowiących max.20% BB

 • 10 (6K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 8 (5K/3M) długotrwale bezrobotnych,
 • 28 kobiet,
 • 5 (3K/2M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 25 (14K/11M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 nienależących do ww. grup stanowiący max 20%

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z realizacją IV etapów IPD
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Staże zawodowe 4 miesiące x 1890,94 zł
 • Pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 Okres realizacji Projektu: 01.06.2022 – 30.06.2023

Wartość Projektu: 1 033 439,55 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 981 767, 57 zł

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Ilona Disterheft
Tel. 537 710 418
i.disterheft@eprojekty.com.pl

 

Biuro projektu:

ul. Mickiewicza 15 a, 90-443 Łódź.