Inkubator społeczno-zawodowy

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z przyjemnością informuje, że rozpoczął nabór do nowego Projektu pn.: „Inkubator społeczno-zawodowy” nr RPWP.07.01.02-30-0091/22.


Informacje o projekcie
:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu krajowego.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie do  31.08.2023 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70K/50M) zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w woj. Wielkopolskim w jednej z gmin: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin (powiat chodzieski), Krzyż Wielkopolski Wieleń (powiat czarnkowsko – trzcianecki), Kiszkowo – gmina wiejska (powiat gnieźnieński),  Granowo – gmina wiejska, Wielichowo (powiat grodziski, Chodów – gmina wiejska, Grzegorzew – gmina wiejska, Kłodawa, Kościelec – gmina wiejska, Olszówka – gmina wiejska,    Osiek Mały – gmina wiejska,  Przedecz (powiat kolski)  Grodziec – gmina wiejska, Kleczew, Skulsk – gmina wiejska, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska (powiat koniński),  Ryczywół – gmina wiejska (powiat obornicki), Grabów nad Prosną, Kraszewice – gmina wiejska, Mikstat (powiat ostrzeszowski), Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska, Wyrzysk (powiat pilski), Dobrzyca, Gizałki – gmina wiejska (powiat pleszewski), Bojanowo (powiat rawicki), Orchowo – gmina wiejska (powiat słupecki), Dominowo – gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą (powiat średzki), Dolsk (powiat śremski), Malanów – gmina wiejska (powiat turecki), Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska,  Wapno – gmina wiejska (powiat wągrowiecki), Miłosław, Pyzdry (powiat wrzesiński), Jastrowie, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska (powiat złotowski) pozostających w 100 % biernymi zawodowo, w tym m.in.:

 •  12 os.[7K/5M] z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 24 os.[14K/10M] spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenia  z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • 12 os.[7K/5M] korzystających z PO PŻ

W ramach Projektu zaplanowano wsparcie w postaci:

 1. Diagnozy sytuacji problemowej wraz z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
 2. Grupowych treningów kompetencji społecznych i planowania rozwoju kariery zawodowej
 3. szkoleń zawodowych dla 100% UP
 4. staże zawodowe dla 80% UP
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

W  ramach projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe w wysokości: 9,93 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Stypendium stażowe  w wysokości: 1.489,00 zł za każdy pełny miesiąc odbywania stażu.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji Projektu: 01.09.2022 – 31.08.2023

Wartość Projektu:  2 085 734,02 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 772 873,91 zł

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Paulina Miszczak
Tel. 570 148 322
p.miszczak@eprojekty.com.pl

Biuro projektu:

Kołobrzeska 8a/u2, 64-920 Piła

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !