Łódź stawia na aktywność!

18 listopada 2022

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 01.12.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

22 września 2022

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 04.10.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź

Zobacz szczegóły

3 września 2022

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe.   Terminy szkoleń: Pracownik działu kadr z elementami rachunkowości – od dnia 08.09.2022 r. Magazynier z obsługą klienta – od dnia 07.09.2022 r. Pracownik fizyczny  z el BHP i PPOŹ – od dnia 10.09.2022 r. Sprzątaczki i pokojowe – od dnia 07.09.2022 r. Kontrola jakości z elementami […]

Zobacz szczegóły

12 sierpnia 2022

Spotkania z pośrednikiem pracy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 23.08.2022 rozpoczną się spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

9 sierpnia 2022

Kolejne spotkania z jobcoachem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kolejne spotkania z jobcoachem będą realizowane od 18.08.2022 r. O terminach spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

29 lipca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 01.08.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

26 lipca 2022

Indywidualne spotkania z jobcoachem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 05.08.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z jobcoachem. O terminach spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

15 lipca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 18.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź. harmonogram wsparcia merytorycznego 18-19.07.2022

Zobacz szczegóły

8 lipca 2022

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy iż wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zobacz szczegóły

28 czerwca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 04.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź. harmonogram wsparcia merytorycznego lipiec

Zobacz szczegóły

24 czerwca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 04.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Piotrkowska 21 lok. 15, 90-406 Łódź.

Zobacz szczegóły

27 maja 2022

Indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 04.06.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź. harmonogram wsparcia merytorycznego.jobcoaching

Zobacz szczegóły

23 maja 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 30.05.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź. harmonogram wsparcia merytorycznego.pośrednictwo 05.22

Zobacz szczegóły

16 maja 2022

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

16.05.2022 r. Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Łódź stawia na aktywność!”, nr RPLD.08.02.02-10-0005/21 – indywidualnego pośrednictwa prac. Rozeznanie rynku w celu przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Zobacz szczegóły

9 maja 2022

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 18.05.2022 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości dla dwóch grup. O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź harmonogram wsparcia merytorycznego 05.22

Zobacz szczegóły

29 kwietnia 2022

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 04.05.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: Opiekun dzieci i osób starszych. O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź harmonogram wsparcia merytorycznego

Zobacz szczegóły

6 kwietnia 2022

Indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 12.04.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź / pok. 9

Zobacz szczegóły

22 marca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 24.03.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla drugiej grupy osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź / pok. 10 Ponadto 29.03.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu. O […]

Zobacz szczegóły

1 marca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 10.03.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź / pok. 10  

Zobacz szczegóły

21 grudnia 2021

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W FORMIE JOBCOACHINGU

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Łódź stawia na aktywność!”, nr RPLD.08.02.02-10-0005/21 –  indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Zobacz szczegóły

16 grudnia 2021

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU „ŁÓDŹ STAWIA NA AKTYWNOŚĆ!” !!!

Szanowni Państwo !!! Z radością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Łódź stawia na aktywność!!” nr RPLD.08.02.02-10-0005/21. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Łodzi przy ul. Mickiewicza 15A / pokój nr 9 lub za pośrednictwem […]

Zobacz szczegóły

Projekt „ Łódź stawia na aktywność!”

Beneficjent projektu „ Łódź stawia na aktywność!” nr projektu RPLD.08.02.02-10-0005/21 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska wraz Urzędem Miasta Łódź – Partnerem projektu, zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia – miasto Łódź

Wartość Projektu: 768 659,41 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 730 226,43 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.10.2022 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 1. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.10.2022 r zdolności do podjęcia zatrudnienie 40 (22K/18M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy 25 (14K/11M) bezrobotnych i 15 (8K/7M) biernych zawodowo zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze rewitalizacji miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • 22 kobiet
 • min. 4 (2K/2M) osób z niepełnosprawnościami
 • min. 8 (5K/3M) osób powyżej 50 roku życia
 • min. 10 (6K/4M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww.grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu osób bezrobotnych).

 

Projekt skierowany jest do:

40 (22K/18M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy 25 (14K/11M) bezrobotnych i 15 (8K/7M) biernych zawodowo zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze rewitalizacji miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 22 kobiet
 • min. 4 (2K/2M) osób z niepełnosprawnościami
 • min. 8 (5K/3M) osób powyżej 50 roku życia
 • min. 10 (6K/4M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach

 

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz stanowiących nie więcej niż 20% ogółu BB) – wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji.

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla 40 Uczestników Projektu (4 godz./UP)
 2. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 20UP  (8 godz./UP).
 3. Szkoleń zawodowych dla 40 Uczestników Projektu (110 godz.).
 4. Staży zawodowych dla 36 Uczestników Projektu (od 3 do 6 miesięcy).
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40UP (6godz./UP).

STYPENDIUM STAŻOWE W KWOCIE 1649,34 zł !!!!!

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

 

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, objętych wsparciem w programie 14 K i 11 M

25 Ogółem

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 K i 4 M

10 Ogółem

3 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 8 K i 7 M

15 Ogółem

4 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 2 K i 2 M

4 Ogółem

5 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 K i 3 M

8 Ogółem

6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 8 K i 7 M

15 Ogółem

7 Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10 K i 8 M

18 Ogółem

8 Liczba osób bezrobotnych(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 7 K i 5 M

12 Ogółem

9 Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 3 K i 2 M

5 Ogółem

10 Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 1 K i 1 M

2 Ogółem

11 Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 3 K 3 M

6 Ogółem

12 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 11 K i 10 M

21 Ogółem

13 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 7 K i 6 M

13 Ogółem

14 Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 3 K i 2 M

5 Ogółem

15 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 1 K i 1 M

2 Ogółem

16 Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 4 K i 4 M

8 Ogółem

17 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych 44,3 % Ogółem
18 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grupy 60,4 % Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

* osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 44,3%

* osób nienależących do wyżej wymienionych grup – na poziomie co najmniej 60,4%.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

733-850-249

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w biurze projektu:

Biuro  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych.

 

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

 • tłumacza języka migowego,
 • przewodnika osób mających trudności w widzeniu.