MÓJ WYBÓR: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ! EDYCJA 2

19 listopada 2018

Rozliczanie środków

16.11.2018 r. Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „MÓJ WYBÓR: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ! EDYCJA 2” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym […]

Zobacz szczegóły

30 października 2018

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH   SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI DLA KOLEJNYCH 6 OSÓB WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ. O terminie podpisania umów o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej poinformujemy każdego Uczestnika indywidualnie.

Zobacz szczegóły

15 października 2018

Lista rankingowa

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych  do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. LP. Nr ewidencyjny Łączna ilość punktów 1 68/E/2018 138,5 2 66/E/2018 128 3 30/E/2018 118 4 82/E/2018 118 5 41/E/2018 110,5 6 33/E/2018 110 7 40/E/2018 109 8 78/E/2018 106 […]

Zobacz szczegóły

20 września 2018

Wydłużamy okres składania Biznesplanów

Szanowni Państwo, informujemy, że okres składania Biznesplanów wraz z załącznikami  w projekcie „Mój wybór: przedsiębiorczość!. Edycja 2” zostaje wydłużony do środy 26.09.2018 r. Jednocześnie przypominamy o złożeniu wraz z Biznesplanem następujących załączników, które są zamieszczone na stronie internetowej: 1. Wniosek o dotację 2. Wniosek o wsparcie pomostowe 3. Oświadczenie o uzyskaniu bądź jej braku, pomocy […]

Zobacz szczegóły

17 września 2018

Zaktualizowany wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, z uwagi na akceptację przez Urząd Marszałkowski  zmian dotyczących wysokości wsparcia pomostowego, zamieszczamy zaktualizowany druk  – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Prosimy o wypełnienie aktualnego wniosku. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zobacz szczegóły

17 września 2018

Wypłaty wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu  wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy  dla każdego Uczestnika Projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2″  w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN. Z poważaniem Biuro Projektu

Zobacz szczegóły

10 września 2018

Zakończyliśmy szkolenia grupowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 05 września 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2”. Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty ( w dwóch egzemplarzach) tj: Biznes plan Wniosek o wsparcie pomostowe Oświadczenie de minimis Formularz de minimis proszę składać w […]

Zobacz szczegóły

10 sierpnia 2018

Dokumenty do biznesplanu

Poniżej przekazujemy Państwu komplet dokumentów niezbędnych do złożenia biznesplanu w wyznaczonym terminie: 1_REGULAMIN_przyznawania_srodkow_na_bezzwrotna_dotacje_CDK Biznesplan_CDK formularz_minimis Karta_oceny_biznesplanu_CDK Kartaocenywnioskunafinansowewsparciepomostowe2 oswiadczenie_de_minimis_brak_CDK oswiadczenie_de_minimis_otrzymana_CDK wniosek-_na_dotacj_CDK Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego_CDK

Zobacz szczegóły

6 sierpnia 2018

Szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 09 sierpnia – 21 sierpnia 2018 r. w godzinach 8:00- 14:45 odbędą się szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy KONIN. Wszyscy Uczestnicy Grupy KONIN zostaną  również powiadomieni telefonicznie . Szkolenie odbędzie się pod adresem:   Zakład Aktywności Zawodowej, Posada ul. […]

Zobacz szczegóły

1 sierpnia 2018

Zakończyliśmy proces rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2” . W związku z powyższym przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu realizacji projektu (osobno dla KOBIET i dla MĘŻCZYZN) oraz listę rezerwową: KOBIETY lp. NR EWIDENCYJNY ILOŚĆ PKT. 1 79/E/2018 135 2 81/E/2018 119 3 39/E/2018 […]

Zobacz szczegóły

24 lipca 2018

Zakończyliśmy proces rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość!. Edycja 2″ W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ OSÓB, KTÓRE NIE UZYSKAŁY MIN. 60% PKT. Z I ETAPU  ( bez pkt. dodatkowych) OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO bądź z II ETAPU rekrutacji       ( Spotkanie z Doradca Zawodowym): – nie stawiły się […]

Zobacz szczegóły

24 lipca 2018

Zakończyliśmy I i II etap rekrutacji

Szanowni Państwo , zakończyliśmy I i II etap rekrutacji do Projektu ” Mój wybór: przedsiębiorczość!. Edycja 2″ W związku z powyższym przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ osobno dla KOBIET i dla MĘŻCZYZN. Osoby z najniższą ilością punktów , zaznaczone na liście kolorem niebieskim , zostały wpisane na listę rezerwową. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w […]

Zobacz szczegóły

16 lipca 2018

Szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 02 sierpnia – 05 września 2018 r. w godzinach 8:00- 14:45 odbędą się szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbędą się dla 3 grup w Pile oraz dla 1 grupy w Koninie. Wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Projektu powiadomimy telefonicznie o terminie szkolenia. […]

Zobacz szczegóły

25 czerwca 2018

Rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych

w dniu jutrzejszym tj. 26.06.2018 r. rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2”, który potrwa do dnia 09.07.2018 r.  czyli 10 dni roboczych. Formularze prosimy składać w Biurze Partnera Projektu, pod adresem: ARTCOM ul. Witaszka 6 64-920 Piła Serdecznie zapraszamy.

Zobacz szczegóły

20 czerwca 2018

Dodano dokumenty

Zostały zamieszczone formularze i regulamin dotyczący projektu „Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2”. Formularze proszę składać w terminie od. 26.06.2018 r. do 9.07.2018 r. w Biurze Projektu ul. Witaszka 6, 64-920 Piła.

Zobacz szczegóły

18 czerwca 2018

Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy proces rekrutacji do projektu. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji. Formularz_rekrutacyjny Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego Regulamin-rekrutacji

Zobacz szczegóły

RPWP.06.03.01-30-0078/17

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat
i więcej, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami i zamierzają utworzyć działalność gospodarczą ,zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Wsparcie oferowane w projekcie

1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

 • Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem klientów, kwestii formalno-prawnych.

2. WSPARCIE FINANSOWE:

 • Jednorazowa dotacja finansowa

 • Comiesięczne wsparcie finansowe, wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy (wsparcie wypłacane w okresie do 12 miesięcy przeznaczone jest wyłącznie dla osób, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych , przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania ).

3. WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • Doradztwo indywidualne w kwestiach związanych z poprawą rentowności przedsięwzięcia przez szukanie nowych profili działalności czy rynków zbytu.

 • Specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników.

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 50 osób.

 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 40 Uczestnikom projektu
  i zostanie wypłacone w transzach miesięcznych w kwocie 1700 zł/m-c przez okres
  od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 • Wsparcie finansowe na 12 m-cy przyznane będzie osobom, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe

 2. poczęstunek w formie cateringu

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  500 48 3333

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Dokumenty do pobrania: