Pełnosprawni mimo barier!

3 sierpnia 2022

Spot promocyjny zachęcający osoby z niepełnosprawnościami oraz bierne zawodowo do udziału w projektach

Szanowi Państwo, zapraszamy do obejrzenia animacji zachęcającej do wzięcia udziału w projektach.  

Zobacz szczegóły

20 lipca 2022

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 25.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram Indywidualne Wsparcie psychologiczne Kielce od 25.07.2022

Zobacz szczegóły

19 lipca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 21.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram Poradnictwo zawodowe Kielce od 21.07.2022

Zobacz szczegóły

13 lipca 2022

indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 15.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Harmonogram Indywidualne Wsparcie psychologiczne Kielce od 15.07.2022

Zobacz szczegóły

11 lipca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 13.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram Poradnictwo zawodowe Kielce

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „Pełnosprawni mimo barier!” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami,

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość Projektu: 3 062 400,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 3 062 400,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 21.03.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 220 [126K/94M] niepracujących osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Polski, spośród których min. 40% tj. 88 [50K/38M] osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Projekt skierowany jest do 220 osób które spełniają następujące kryteria:

  1. a) są osobami w wieku powyżej 18 roku życia,
  2. b) są osobami zamieszkującymi na terenie Polski,
  3. c) są osobami biernymi z powodu choroby zawodowo lub osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi bądź niezarejestrowanymi we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotnymi posiadającymi stopień niepełnosprawności,
  4. d) są osobami, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS, w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  • Indywidualnego poradnictwa zawodowe w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania.
  • Indywidualnego wsparcia psychologicznego
  • Szkoleń zawodowych
  • Staży zawodowych
  • Indywidualnego pośrednictwa pracy

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym 126 K i 94 M

220 Ogółem

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami które podjęły zatrudnienie 126 K i 94 M

220 Ogółem

3 Liczba osób z niepełnosprawnościami które utrzymały zatrudnienie przez 3 miesiące 126 K i 94 M

220 Ogółem

4 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 24 %

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 538 188 443 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

Kołobrzeska 8A/U2
64-920 Piła

tel. 538 188 443

b.reclaw@eprojekty.com.pl

p.olenderek@eprojekty.com.pl