Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!

24 sierpnia 2020

Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 27.08 rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednictwa pracy dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w Sali Wiejskiej  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32 B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzin spotkań według poniższego harmonogramu. HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z POŚREDNIKIEM […]

Zobacz szczegóły

3 sierpnia 2020

Szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.08.2020 r. w rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.”Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”. Szkolenie trwać będzie do 21.08. 2020 r. Zajęcia odbywać się będę w sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach szkolenia. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. HARMONOGRAM […]

Zobacz szczegóły

15 lipca 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 20.07 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w sali wiejskiej przy ul. wyzwolenia 32B w Kuźnicy Czarnkowskiej. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i godzinie spotkania. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla całej grupy.   […]

Zobacz szczegóły

6 lipca 2020

Szkolenie zawodowe „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 08.07  rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”. Zajęcia według poniższego harmonogramu odbywać się będą w sali na przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chodzieży na jeziorze Miejskim obok pływali „Delfin”. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach zajęć. HARMONOGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI […]

Zobacz szczegóły

6 lipca 2020

Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjny z kursem komputerowym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 09.07 rozpoczynamy szkolenie zawodowe pn.:” „Pracownik administracyjny z kursem komputerowym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej”. Zajęcia odbywać się będą według zamieszczonego poniżej harmonogramu w sali znajdującej się na stanicy WOPR na jeziorze Miejskim w Chodzieży.  Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Zespół projektowy. HARMONOGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK […]

Zobacz szczegóły

17 czerwca 2020

Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 22.06 kolejna, ostatnia grupa Uczestników realizująca projekt w ramach ścieżki A rozpocznie spotkania z doradcami zawodowymi. Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu III Wieku przy ulicy Dworcowej 1 w Chodzieży zgodnie z poniższymi harmonogramami. Ponadto każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o terminie i godzinie spotkania. HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ […]

Zobacz szczegóły

16 marca 2020

Uwaga, zawieszone grupowe zajęcia dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu  informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie grupowe formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informuje, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie. Personel odpowiedzialny za realizację projektu będzie wykonywać swoje obowiązki […]

Zobacz szczegóły

9 marca 2020

Indywidualne spotkania z Pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniach od  13. 03 do 25.03 Uczestnicy, którzy zakończyli szkolenie „Florysta” rozpoczynają indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy. Każda osoba została indywidualnie poinformowana o terminach i godzinach obu spotkań, które odbywać się będą w biurze Koła Polskiego Związku Niewidomych w Chodzieży przy ulicy Raczkowskiego 7. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć. […]

Zobacz szczegóły

27 lutego 2020

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!” wprowadzony w dniu 27.02.2020 r. aneks do regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie    

Zobacz szczegóły

20 lutego 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 25.02 kolejna grupa Uczestników rozpocznie spotkania z doradcą zawodowym. Każda osoba została indywidualnie poinformowana o terminach i godzinach obu spotkań. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć. HARMONOGRAM SPOTKANIA 1 I 2 GRUPA 2

Zobacz szczegóły

18 lutego 2020

Szkolenie zawodowe „FLORYSTA”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24.02 rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Florysta” dla Uczestników realizujących ścieżkę B. Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu III Wieku w Chodzieży przy ulicy Dworcowej 1. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. Zapraszamy Zespół Projektowy. harmonogram_Florysta

Zobacz szczegóły

30 stycznia 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 04.02 pierwsza grupa Uczestników rozpocznie drugie spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach spotkań. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć. Harmonogram drugie spotkanie 1 grupa indywidualnych spotkań

Zobacz szczegóły

15 stycznia 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20.01.2020 r. rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników zakwalifikowanych do udziale w Projekcie „Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!” w ramach ścieżki B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o terminach i godzinach spotkań. Harmonogram indywidualnych spotkań  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska prowadzi nabór do projektu ”Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!”

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia lub jego utrzymania 50 osób (35K/15M) od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim na obszarze powiatów:

– powiat chodzieski (gmina Chodzież, Chodzież gmina wiejska, Budzyń gmina wiejska, Gmina Margonin, gmina Szamocin)

– powiat obornicki (Ryczywół gmina wiejska, gmina Rogoźno),

– powiat pilski (Białośliwie gmina wiejska, gmina Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie gmina wiejska, gmina    Wyrzysk),

– powiat złotowski (gmina Złotów, Złotów gmina wiejska, gmina Jastrowie, Lipka gmina wiejska, gmina Okonek, Tarnówka gmina wiejska, Zakrzewo gmina wiejska,),

– powiat czarnkowsko – trzcianecki (gmina Czarnków, Czarnków gmina wiejska, Lubasz  gmina wiejska,       Połajewo gmina wiejska, gmina Krzyż Wielkopolski, gmina Wieleń).

Grupę docelową stanowi:

Ścieżka – A: 30 osób (25K/5M) pozostających bez zatrudnienia (w tym 21 osób (19K) bezrobotnych i 9 osób (6K, 3M) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy:

  • długotrwale bezrobotnych, (4K)
  • kobiet (25)
  • osób z niepełnosprawnościami, (3M)
  • osób o niskich kwalifikacjach (17K, 5M)
  • osób w wieku 50 lat i więcej (6K, 3M)

oraz

Ścieżka – B: 20 osób (10K/10M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (będą to wyłącznie osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości min. wynagrodzenia).

 

W ramach projektu będą realizowane zadania:

Ścieżka A dla osób niezatrudnionych: 30 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 30UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 30 UP x śr. 100h/UP

Staż zawodowy 30 UP x 3 m-ce

Pośrednictwo pracy 30 UP x 6h/UP

 

Ścieżka B dla osób zatrudnionych: 20 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 20 UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 20UP x śr. 100h/UP

Pośrednictwo pracy 20 UP x 6h/UP

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł za średnio 100 godzin szkolenia

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

– ubezpieczenie NNW na stażu

 

Wartość dofinansowania projektu „Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wynosi 398 777,93 zł

Całkowita wartość projektu 419 766,25 zł

 

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną, bądź listowną.

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu = 11 osób (3K/8M)

Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu = 18 osób (8K/10M)

Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) = 1 osoba (1M)

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji = 13 osób (10K/3M)

Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu = 3 osoby (3M)

 

Więcej informacji:

e-mail: p.miszczak@eprojekty.info

Tel. 576 860 005

Zachęcamy do udziału w projekcie. Oferujemy uczestnikom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.