Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim

18 lutego 2019

18.02.2019 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów/opiekunki dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17 plik do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne

Zobacz szczegóły

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

10.12.2018 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17 plik do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zobacz szczegóły

23 listopada 2018

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

23.11.2018 r. Podmiot Fundacja Ekspert – Kujawy  realizujący jako Partner Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” Nr RPWP.07.02.02-30-0088/17  wraz z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na: wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą dla Centrum Wsparcia Opiekunów. zapytanie ofertowe Centrum Wsparcia Opiekunów  

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska  w partnerstwie z Fundacją Ekspert – Kujawy od września 2018r. realizuje projekt pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 12 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, na terenie powiatu pilskiego  w gminach wiejskich Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, oraz na terenie gmin Łobżenica, Piła, Ujście, Wyrzysk oraz Wysoka.

Celem projektu jest objęcie usługami opiekuńczymi 96 osób niesamodzielnych,  z tego 66 osób objętych stałym wsparciem, 30 opieką czasową oraz 30 opiekunów faktycznych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Udział w projekcie obejmuje usługi opiekuńcze w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia. Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Usługi opiekuńcze obejmować będą:

-pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w tym czynności żywieniowe, gospodarcze i organizacyjne),

-opiekę higieniczną (czynności pielęgnacyjne, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łózka), -zapewnienie kontaktów z otoczeniem (ułatwianie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,

– organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalno – sportowych i rekreacyjnych),

-usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, -pielęgnacja zalecona przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,  a także inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2020 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych w ramach projektu zapraszamy do kontaktu, z koordynatorem pod nr tel. 575 860 005

mail: p.barycza@eprojekty.info