PrzeŁOM w aktywizacji

11 marca 2019

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 19.03.2019 r. do 03.04.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC”. Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Dworcowa 1 Chodzież. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia. Harmonogram szkolenia Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC  

Zobacz szczegóły

15 lutego 2019

szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 25.02.2019 r. do 08.03.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej”. Miejsce odbywania zajęć: Piła, ul. Witaszka 6. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. harmonogram opiekun osoby starszej Regulamin szkoleń-2 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu-2  

Zobacz szczegóły

11 lutego 2019

Szkolenie zawodowe „Asystent ds. księgowości z kursem komputerowym ECCC”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 18.02.2019 r. do 06.03.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC”. Miejsce odbywania zajęć: Chodzież, ul. Dworcowa 1. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. HARMONOGRAM szkolenia ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI Z KURSEM […]

Zobacz szczegóły

28 grudnia 2018

szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC”.

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 07.01.2019 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC”. Miejsce odbywania zajęć: Sala konferencyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Dworcowa 1, Chodzież Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, Regulaminem szkoleń oraz Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu załączonymi poniżej. HARMONOGRAM szkolenia ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI Z KURSEM KOMPUTEROWYM […]

Zobacz szczegóły

3 grudnia 2018

szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 10.12.2018 r. do 04.01.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”. Miejsce odbywania zajęć: Piła ul. Sikorskiego 33. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. HARMONOGRAM szkoleń Pracownik biurowy z kursem komputerowym Regulamin szkoleń Umowa szkoleniowa […]

Zobacz szczegóły

30 listopada 2018

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach uczestnictwa w projekcie od dnia 05.12.2018 r. rozpoczynacie Państwo indywidualne spotkania z psychologiem. Miejsce spotkań: ul. Witaszka 6 Piła. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

15 listopada 2018

Nabór do projektu trwa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór do projektu „PrzeŁOM w aktywizacji!”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej. Uczestnicy zakwalifikowani do I edycji projektu rozpoczęli już pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Niebawem rozpoczną się również spotkania z psychologiem.  

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizuje projekt „PrzeŁOM w aktywizacji!” dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 mieszkańców województwa wielkopolskiego,

w tym 41 osób bezrobotnych / poszukujących pracy

i 9 biernych zawodowo,

powyżej 29 roku życia, defaworyzowanych na rynku pracy:

osób długotrwale bezrobotnych (18 os./10K),

kobiet (30K),

osób z niepełnosprawnościami (3 os./2K),

osób o niskich kwalifikacjach (22 os./14K),

osób w wieku 50 lat i więcej (9 os./5K)

poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkolenia, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Projekt przewiduje realizację zadań:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  2. Wsparcie psychologiczno –  doradcze w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego
  3. Wysokiej jakości szkolenia dające szansę na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
  4. 3 – miesięczne staże zawodowe dla 30 uczestników projektu
  5. Indywidualne pośrednictwo pracy

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 664 zł

– Stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Organizator przewiduje 2 edycje projektu.

Wartość dofinansowania projektu „ PrzeŁOM w aktywizacji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 395 586,65 zł.

Całkowita wartość projektu: 416 407,00 zł.

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Planowane efekty:

  • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej :

dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%

dla kobiet – 39%

dla osób z niepełnosprawnościami – 33%

dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób

 

Biuro Projektu, ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

E-mail: e.durecka@eprojekty.info

Tel. 797 452 999

Zachęcamy do udziału w projekcie. Oferujemy uczestnikom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!