PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE

28 sierpnia 2018

innowacyjny jobscouting

Informujemy, iż od dnia 01.09.2018 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (innowacyjny jobscouting). Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie  poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

9 sierpnia 2018

Harmonogram – „Referent administracyjny z kursem komputerowym”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 16.08 rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Referent administracyjny z kursem komputerowym”. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Harmonogram Referent administracyjny z kursem komputerowym

Zobacz szczegóły

24 lipca 2018

Harmonogram – grupowe treningi kompetencji dla grupy7 w Giżycku

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.07 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy7 w Giżycku. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy ! Harmonogram treningów kompetencji grupa 7

Zobacz szczegóły

6 czerwca 2018

Harmonogram szkolenia „Specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym”

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniach od 14 do 28 czerwca realizowane będzie szkolenie zawodowe „Specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym”. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Kościuszki 16 w Giżycku Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się poniżej. Harmonogram szkolenia zawodowego specjalista ds. obsługi biura

Zobacz szczegóły

17 kwietnia 2018

Grupowe treningi kompetencji dla grupy 6 w Giżycku

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 24.04 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 6 w Giżycku. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy ! Harmonogram grupowe treningi kompetencji grupa 6

Zobacz szczegóły

12 marca 2018

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem ECDL” – Giżycko

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się harmonogram szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy z kursem ECDL”, który rozpocznie się w dniu 19.03 i potrwa do 11.04. Zajęcia odbywać się będą w Giżycku w budynku PCPR przy ulicy Smętka 5.

Zobacz szczegóły

28 lutego 2018

Szkolenie zawodowe „Pracownik Biurowy z kursem ECDL”

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż w dniu 06.03 rozpoczynamy szkolenie zawodowe „Pracownik Biurowy z kursem ECDL”. Zajęcia odbywać się będą w Kętrzynie przy ul. Asnyka 10. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. Zapraszamy !

Zobacz szczegóły

27 lutego 2018

Grupowe treningi kompetencji dla grupy 4 w Giżycku i grupy 5 w Mrągowie

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 06.03 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 4 w Giżycku i grupy 5 w Mrągowie. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy ! harmonogram treniningów kompetencji dla grupy 4 i 5

Zobacz szczegóły

20 lutego 2018

Szkolenie zawodowe „Pracownik Biurowy z kursem ECDL”

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż w dniu 26.02 rozpoczynamy szkolenie zawodowe „Pracownik Biurowy z kursem ECDL”. Zajęcia odbywać się będą w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 b. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. Zapraszamy !

Zobacz szczegóły

16 lutego 2018

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego Uczestnika Projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 24.02.2018 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegóły

12 stycznia 2018

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.01.2018 r. rozpoczyna się indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!  

Zobacz szczegóły

2 stycznia 2018

Grupowe treningi kompetencji

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.01 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla pierwszych trzech grup Uczestników w Giżycku, Kętrzynie oraz w Mrągowie. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy !

Zobacz szczegóły

1 grudnia 2017

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE”

Informujemy, iż od dnia 04.12.2017 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, w załączeniu lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE”. Zgodnie z przedstawioną listą, do […]

Zobacz szczegóły

18 października 2017

Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.09.2017 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Przyszłość należy do Ciebie” nr RPWM.11.01.01-28-0053/17 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Warmińsko-mazurskiego, w powiatach: giżyckim, kętrzyńskim i mrągowskim, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • Diagnozę i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR)
 • Trening kompetencji społecznych
 • Indywidualne poradnictwo prawne, obywatelskie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Jobscouting
 • Staże zawodowe

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( 6,65 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 miesiące x 997,40 zł)
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • CATERING
 • UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY
 • SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 537 710 398, mail: k.zeglis@eprojekty.info lub r.kalisz@eprojekty.info