PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2

23 kwietnia 2021

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Beneficjent informuje, że od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. okres realizacji projektu pod nazwą: „Przyszłość należy do Ciebie 2” nr. RPWM.11.01.01-28-0096/19 uległ wydłużeniu tj. 30.06.2021 r.

Zobacz szczegóły

16 grudnia 2020

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Beneficjent informuje, że od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. okres realizacji projektu pod nazwą: „Przyszłość należy do Ciebie 2” nr. RPWM.11.01.01-28-0096/19 uległ wydłużeniu tj. 30.04.2021 r.

Zobacz szczegóły

3 sierpnia 2020

Szkolenie zawodowe pn: Sprzedawca z obsługą klienta oraz obsługą kasy fiskalnej wraz z przeprowadzeniem egzaminu zew.

Szanowni Państwo. informujmy, iż od dnia 03.08.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe dla Uczestników/czek Projektu „Przyszłość należy do Ciebie 2 ” nr RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy zostali Projektu zostali telefoniczne poinformowani o terminach spotkań. HARMONOGRAM SZKOLENIE ZAWODOWE – SPRZEDAWCA

Zobacz szczegóły

28 lutego 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ PRAWNYM I PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 04.03.2020 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO Harmonogram INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

Zobacz szczegóły

27 lutego 2020

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo. Informujemy, iż dnia 02.03.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.4

Zobacz szczegóły

27 lutego 2020

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 02.03.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.3

Zobacz szczegóły

20 lutego 2020

spotkania z Doradcą Zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż  dnia 24.02.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram DORADZTWO ZAWODOWE GRUPA 4      

Zobacz szczegóły

19 lutego 2020

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo, informujemy, iż  dnia 20.02.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram Psycholog grupa 4

Zobacz szczegóły

14 lutego 2020

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 17.02.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.2 (1)

Zobacz szczegóły

13 lutego 2020

spotkania z Doradcą Zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż  dnia 15.02.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚĆ NALEZY DO CIEBIE 2 rach gr.3    

Zobacz szczegóły

6 lutego 2020

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 06.02.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych 1

Zobacz szczegóły

3 lutego 2020

spotkania z Doradcą Zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż  dnia 05.02.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. SPOTKANIA z Doradcą zawodowym 2  

Zobacz szczegóły

3 lutego 2020

Spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż  dnia 06.02.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0096/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.   Harmonogram Psycholog grupa 3

Zobacz szczegóły

24 stycznia 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo Informujemy, iż  dnia 31.01.2020 r. rozpoczynają się  spotkania z  Doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2”. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚĆ NALEZY DO CIEBIE 2

Zobacz szczegóły

23 stycznia 2020

lista osób zakwalifikowanych do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że lista osób zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze projektu przy ulicy Armii Krajowej 7-8 pok.17, 82-300 Elbląg . Zapraszamy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

22 stycznia 2020

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo Informujemy, iż  dnia 27.01.2020 r. rozpoczynają się  kolejne spotkania z  psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2”. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram Psycholog gr.2  

Zobacz szczegóły

20 stycznia 2020

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 24.01. br. rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminie spotkań. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. Zapraszamy. Harmonogram Psycholog

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału
w projekcie „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE 2”
nr RPWM.11.01.01-28-0096/19 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu to zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, nowomiejskim, elbląskim, ostródzkim, iławskim, lidzbarskim, działdowskim i miasto Elbląg, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18 (10K/8M) długotrwale bezrobotne),spośród których min. 7 (4K/3M) to osoby niepełnosprawne).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe oraz innowacyjny jobscouting;
 • czteromiesięczne staże;

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (4 m-c x 1033,70 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAMY:

 

 • 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 25% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w tym na własny rachunek)
 • 20 % Uczestników Projektu rozpocznie poszukiwanie pracy,
 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności społecznej – min. 34 %, zatrudnieniowej – min. 12 %
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej – min.34%, zatrudnieniowej – min.25%

 

Wartość projektu: 1 036 441,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 880 975, 27 zł

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 513 776 866

mail: a.trojanowska@eprojekty.info

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mającego siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WiM 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WiM 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  1. iod@warmia.mazury.pl
  2. iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urzędowi Marszałkowskiemu, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, beneficjentowi realizującemu projekt – Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą przy ul. Staszica 15, 64-850 Ujście oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
  w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WiM 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.