Przyszłość w moich rękach!

20 stycznia 2019

Szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 28.01.2019 r. do 14.02.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC . Miejsce odbywania zajęć: ul. Dworcowa 1. Chodzież. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. Szkolenie Harmonogram- gr.II-Chodzież Regulamin szkoleń -1 Regulamin […]

Zobacz szczegóły

11 stycznia 2019

Szkolenie zawodowe „Kadry i płace z kursem komputerowym ECCC” .

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 18.01.2019 r. do 08.02.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Kadry i płace z kursem komputerowym ECCC” . Miejsce odbywania zajęć: ul. Paderewskiego 4. 64-600 Oborniki. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. szkolenie harmonogram-Oborniki Regulamin szkoleń -1 Regulamin zwrotu […]

Zobacz szczegóły

10 stycznia 2019

Szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC .

informujemy, że w dniach od 15.01.2019 r. do 04.02.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC . Miejsce odbywania zajęć: ul. Dworcowa 1. Chodzież. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. Szkolenie Harmonogram- gr.I Regulamin szkoleń Oświadczenie osoby pobierającej stypendium […]

Zobacz szczegóły

14 grudnia 2018

Indywidualne spotkania z psychologiem

Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Przyszłość w moich rękach! ”  14 grudnia rozpoczęli indywidualne spotkania z psychologiem. Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.

Zobacz szczegóły

20 listopada 2018

Indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w projekcie „Przyszłość w moich rękach!” rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Panu Działania (IPD).

Zobacz szczegóły

2 listopada 2018

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że prowadzimy nabór do projektu „Przyszłość w moich rękach!”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej.

Zobacz szczegóły

EURO PROJEKT Daniel Perliński w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość w moich rękach!” nr RPWP.06.02.00-30-0090/17 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja  zawodowa

Wartość projektu 416 407,00 zł.
Dofinansowanie z UE
395 586,65 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 mieszkańców województwa wielkopolskiego,
w tym 41 osób bezrobotnych / poszukujących pracy i 9 biernych zawodowo, defaworyzowanych
na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup,:

osoby długotrwale bezrobotne (18 os./10K),

kobiet (30K),

osób z niepełnosprawnościami (3 os./2K),

osób o niskich kwalifikacjach (22 os./14K),

osób w wieku 50 lat i więcej (9 os./5K)

Aktywizacja zawodowa odbywać się będzie poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkolenia, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.

Udział  w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu przewiduje się realizację zadań:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
  2. Wsparcie psychologiczne w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego
  3. Wysokiej jakości szkolenia dające szansę na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
  4. 3 – miesięczne staże zawodowe dla 30 uczestników projektu
  5. Indywidualne pośrednictwo pracy

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 664 zł

– Stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Organizator przewiduje 2 edycje projektu.

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Podjęcie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy stanowi jeden z głównych rezultatów, planowanych do osiągnięcia

  • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej :

dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%

dla kobiet – 39%

dla osób z niepełnosprawnościami – 33%

dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób

 

Biuro Projektu, ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

E-mail: m.huszek@eprojekty.info

Tel. 608 033 337

Zachęcamy do udziału w projekcie.