PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY

5 października 2022

Indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania IŚR

Szanowni Państwo, informujemy, że od 10.10.2022 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla kolejnej grupy Uczestników. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych

Zobacz szczegóły

15 września 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 20.09.2022 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b

Zobacz szczegóły

14 września 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19.09.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b  

Zobacz szczegóły

31 sierpnia 2022

Інформуємо про початок рекрутації до проекту ,,ПУНК ПОЧАТКУ КАР’ЄРИ”

Шановне Панство!!! Інформуємо про початок рекрутації до проекту ,,ПУНК ПОЧАТКУ КАР‚ЄРИ”  nr RPDS.09.01.01-02-0129/20 реалізованого УНІВЕРСИТЕТОМ ТРЕТЬОГО ВІКУ В ХОДЗЄЖІ в партнерстві з Центром Вдосконалення Кадрів Ева Перлінська Інформація щодо проекту: Проект реалізовано в рамах Регіональної Операційної Програми Дольносльонського Воєвудства в рр. 2014-2020 Вісь Пріоритетна 9: Суспільне  Включення Діяльність 9.1.Активна інтеграція Піддіяльність 9.1.1. Активна інтеграція – […]

Zobacz szczegóły

31 sierpnia 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 05.09.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Tkacka 3b, 58-350 Mieroszów

Zobacz szczegóły

29 sierpnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 01.09.2022 rozpoczną się indywidualne spotkania z prawnikiem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b

Zobacz szczegóły

29 sierpnia 2022

Szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 01.09.2022 rozpocznie się szkolenie zawodowe  pn.: „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych” Zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem odbywać się będą w Mieroszowie przy ul. Tkackiej 3b Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

28 sierpnia 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 01.09.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych

Zobacz szczegóły

18 sierpnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22.08.2022 rozpoczną się indywidualne spotkania z prawnikiem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b

Zobacz szczegóły

18 sierpnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22.08.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b  

Zobacz szczegóły

10 sierpnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b

Zobacz szczegóły

4 sierpnia 2022

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie 08-10.08 22 r. odbywać się będą kolejne  grupowe Treningi Kompetencji Społecznych zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów ul. Tkacka 3b

Zobacz szczegóły

22 lipca 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. 1 maja 27, Jelenia Góra  

Zobacz szczegóły

22 lipca 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych  

Zobacz szczegóły

22 lipca 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25.07.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Tkacka 3b, 58-350 Mieroszów

Zobacz szczegóły

19 lipca 2022

Indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania IŚR

Szanowni Państwo informujemy, że od 22.07.2022 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla kolejnej grupy Uczestników. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b  

Zobacz szczegóły

13 lipca 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra, ul. 1 maja 27

Zobacz szczegóły

13 lipca 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b    

Zobacz szczegóły

13 lipca 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu Jelenia Góra

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra, ul. 1 maja 27

Zobacz szczegóły

13 lipca 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu Wałbrzych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2022 kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych

Zobacz szczegóły

23 czerwca 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 27.06.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Tkacka 3b, 58-350 Mieroszów harmonogram pośrednictwo pracy Mieroszów  

Zobacz szczegóły

20 czerwca 2022

Indywidualne spotkania w ramach jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 23.06 rozpoczną się indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b 6. Harmonogram Indyw. specj. porad. zawodowe (jobcoaching) gr. 1 – Mieroszów (2)

Zobacz szczegóły

3 czerwca 2022

Szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 08.05 rozpocznie się szkolenie zawodowe  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego” dla dwóch grup Uczestników/czek. Zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem odbywać się będą w  Mieroszowie przy ul. Tkackej 3 b Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i […]

Zobacz szczegóły

12 maja 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05  rozpoczną się indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b 5. Harmonogram Indyw. specj. porad. zawodowe (jobcoaching) gr. 1 – Mieroszów

Zobacz szczegóły

4 maja 2022

Kwalifikacje po szkoleniu zawodowym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Uczestnicy szkolenia zawodowego  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej i obsługą arkuszy kalkulacyjnych”  z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny i nabyli kwalifikacje zawodowe ECCC z zakresu obliczeń arkuszowych. Gratulujemy i życzymy powodzenia na stażu zawodowym. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

29 kwietnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05  rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b 1.5 Harmonogram Indyw. specj. porad. psychologiczne gr. 1 – Mieroszów

Zobacz szczegóły

28 kwietnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Coachem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy  zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych, ul. Malczewskiego 22 4. Harmonogram Indyw. specj. porad. zawodowe (jobcoaching) gr. 1 – Wałbrzych (3)

Zobacz szczegóły

22 kwietnia 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 26.03 dla  rozpoczną się indywidualne spotkania z prawnikiem zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów, ul. Tkacka 3b 1.5 Harmonogram Indyw. specj. porad. prawne i obywatel. gr. 1 – Mieroszów

Zobacz szczegóły

15 kwietnia 2022

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie 19 – 21.04 22 r. oraz 22-25.04.22 r.  odbywać się będą kolejne  grupowe Treningi Kompetencji Społecznych zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów ul. Tkacka 3b 2.1 Harmonogram TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH gr. 3 – Mieroszów 2.2 Harmonogram TRENINGI KOMPETENCJI […]

Zobacz szczegóły

15 kwietnia 2022

Szkolenie zawodowe „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej i obsługą arkuszy kalkulacyjnych w wymiarze 100 godzin wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20.04 rozpocznie się szkolenie zawodowe  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej i obsługą arkuszy kalkulacyjnych w wymiarze 100 godzin wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego”. Zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem odbywać się będą w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22 Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i […]

Zobacz szczegóły

5 kwietnia 2022

Indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – Mieroszów

Szanowni Państwo, informujemy, że od 08.04 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla kolejnej grupy Uczestników, tym razem w miejscowości Mieroszów. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Mieroszów ul. Tkacka 3 B

Zobacz szczegóły

4 kwietnia 2022

staże zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 01.04.2022 pierwsza grupa Uczestników/czek rozpoczęła realizację 4 miesięcznego stażu zawodowego na stanowiskach zgodnych  z kierunkiem zakończonego szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

1 kwietnia 2022

Indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania IŚR – Jelenia Góra

Szanowni Państwo, informujemy, że od 04.04 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla kolejnej grupy Uczestników. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra ul. 1 -go Maja 27

Zobacz szczegóły

28 marca 2022

Kwalifikacje po szkoleniu zawodowym

Z przyjemnością informujemy, iż wszyscy Uczestnicy szkolenia zawodowego  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej” z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny i nabyli kwalifikacje zawodowe ICVC z zakresu Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia na stażu zawodowym. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

15 marca 2022

Szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 16.03 rozpocznie się szkolenie zawodowe  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego” dla 10 Uczestników.  Zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem odbywać się będą w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 2. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Zespół […]

Zobacz szczegóły

4 marca 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – Wałbrzych

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 07.03 rozpoczną się indywidualne spotkania z coachem w ramach poradnictwa zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22 (Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku). Wszyscy Uczestnicy/czki zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach spotkania. 1.2 Harmonogram Indyw. specj. porad. zawodowe (jobcoaching) gr. 1 – Wałbrzych Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

28 lutego 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – Jelenia Góra

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.03 rozpoczną się indywidualne spotkania z coachem w ramach poradnictwa zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w Jeleniej Górze  przy ul. 1 Maja 27 . Wszyscy Uczestnicy/czki zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach spotkania. 1.1 Harmonogram Indyw. specj. porad. zawodowe (jobcoaching) gr. 1 – Jelenia Góra Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

28 lutego 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie – Wałbrzych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 01.03 dla  rozpoczną się pierwsze  indywidualne spotkania z prawnikiem, zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych ul. Malczewskiego 22 1.2 Harmonogram Indyw. specj. porad. prawne i obywatel. gr. 1 – Wałbrzych   Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

18 lutego 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Wałbrzych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22.02 rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem, zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych ul. Malczewskiego 22. 1.2 Harmonogram Indyw. specj. porad. psychologiczne gr. 1 – Wałbrzych Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

15 lutego 2022

Treningi Kompetencji Społecznych – grupa 2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie 17.02-19.02 22 r. w  odbywać się będą kolejne  grupowe Treningi Kompetencji Społecznych zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych ul. Malczewskiego 22. 1.2 Harmonogram TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH gr. 2 -Wałbrzych Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

11 lutego 2022

Kolejne indywidualne spotkania z psychologiem (IŚR)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 15.02 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla kolejnej grupy Uczestników. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych ul. Malczewskiego 22 zgodnie z poniższym harmonogramem. 2.1 Harmonogram IŚR gr. 2 – Wałbrzych   Zespół projektowy.  

Zobacz szczegóły

9 lutego 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Jelenia Góra

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 11.02 rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem, zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra ul. 1 Maja 27. 1.1 Harmonogram Indyw. specj. porad. psychologiczne gr. 1 – Jelenia Góra Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

4 lutego 2022

Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie – Jelenia Góra

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 08.02 rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z prawnikiem, zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra ul. 1 Maja 27. 1.1 Harmonogram Indyw. specj. porad. prawne i obywatel. gr. 1 – Jelenia Góra   Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

4 lutego 2022

Treningi Kompetencji Społecznych – grupa 1

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie 08.02-10.02 22 r. w Jeleniej Górze odbywać się będą pierwsze grupowe Treningi Kompetencji Społecznych zgodnie z załączonym harmonogramem. O terminach Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra ul. 1 Maja 27. 1.1 Harmonogram TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH gr. 1 – Jelenia Góra Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

1 lutego 2022

Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – Jelenia Góra

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 03.02 rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji. dla kolejnej grupy Uczestników przyjętych do projektu. O terminach i godzinach spotkań Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 zgodnie z poniższym harmonogramem.   Zespół projektowy. 1.2 Harmonogram IŚR gr. […]

Zobacz szczegóły

1 lutego 2022

Kwalifikacja do projektu.

Szanowni Państwo, informujemy iż pierwsze osoby, które spełniły kryteria udziały  zostały zakwalifikowane do projektu. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

26 stycznia 2022

Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – Pierwsze spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 28.01 rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Wałbrzych ul. Malczewskiego 22 zgodnie z poniższym harmonogramem.   1.1 Harmonogram IŚR gr. 1 – Wałbrzych   Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

24 stycznia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku

24.01.2022 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizująca jako Partner wraz z UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY Projekt „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY”  nr RPDS.09.01.01-02-0129/20 zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. rozeznanie rynku indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Zobacz szczegóły

10 stycznia 2022

Nadal prowadzona jest rekrutacja do projektu – Zapraszamy !

Szanowni Państwo !!! uprzejmie informujemy iż trwa się rekrutacja do projektu „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY” nr RPDS.09.01.010-2-0129/20 Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do nowej siedziby biura projektu, które mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Teatralnej 1 lok. 307. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w […]

Zobacz szczegóły

1 grudnia 2021

Zmiana adresu Biura Projektu.

Szanowni Państwo !!! informujemy iż zmienił się adres biura projektu. Serdecznie zapraszamy do biura w Jeleniej Górze  przy ul. Teatralnej 1 lokal 307 .  

Zobacz szczegóły

8 listopada 2021

Nabór do projektu

Szanowni Państwo !!! Z radością informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY” nr RPDS.09.01.01-02-0129/20 Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Jeleniej Górze  przy ul. Bankowej 15. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej […]

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo!!!

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY” nr RPDS.09.01.01-02-0129/20 realizowanego przez  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne

Działanie 9.1: Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Wartość Projektu:  1 037 270,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 881 679,50 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.03.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie  do 31.03.2023 r . zdolności do  zatrudnienia i aktywnego udziału z życiu społeczno – zawodowym 60 [34K/26M] osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia: 30 [17K/13M] biernych zawodowo, 30 [17K/13M] bezrobotnych, wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w tym min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu realizujemy:

 • diagnozę potrzeb i opracowania Indywidulanych Ścieżek Reintegracji dla 60 UP (4h/UP)
 • treningi  kompetencji społecznych dla 60 UP  (24h/UP)
 • poradnictwo prawne i obywatelskie dla 30 UP (3h/UP)
 • poradnictwo psychologiczne dla 42 UP (3h/UP)
 • poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 60 UP (8h/UP)
 • szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje dla 60 UP (średnio 100 h)
 • staże zawodowe dla 40 UP (średnio 4 miesiące)
 • pośrednictwo pracy dla 60 UP (20 UP x 5h/UP, 40 UP x 4h/UP)

 

W projekcie może wziąć udział osoba, która:

 • Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.
 • Jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (tj. bezrobotną lub bierną zawodową)
 • Zamieszkuje wg. przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego,
 • Jest osobą w wieku 18 lat i więcej,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe w wysokości: 9,60 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Stypendium stażowe  w wysokości: 1.536,50 zł za każdy pełny miesiąc odbywania stażu.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Wskaźniki produktu:

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 3 K i 3 M

6 Ogółem

2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci grupowych treningów kompetencji społecznych 34 K i 26 M

60 Ogółem

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci identyfikacji indywidualnych potrzeb w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji 34 K i 26 M

60 Ogółem

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa prawnego i obywatelskiego 17 K i 13 M

30 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego 24 K i 18 M

42 Ogółem

6 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu 34 K i 26 M

60 Ogółem

7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci pośrednictwa pracy 34 K i 26 M

60 Ogółem

   8 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci staży 23 K i 17 M

40 Ogółem

9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci szkoleń zawodowych 34 K i 26 M

60 Ogółem

10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 34 K i 26 M

60 Ogółem

 

Wskaźniki rezultatu:

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej 3 Ogółem
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) 19 Ogółem
3 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej 2 Ogółem
4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 10 K i 7 M

17 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 9 K i 6 M

15 Ogółem

6 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami). 17 Ogółem
7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 24 K i 18 M

42 Ogółem

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie.

 

Biuro projektu:

ul. Teatralna 1/307

58-500 Jelenia Góra

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u Kierownika projektu: Paulina Miszczak

tel.  570 148 322, 539 021 983

e-mail. p.miszczak@eprojekty.com.pl

j.pastusiak@eprojekty.com.pl