Stać Cię na więcej!

13 stycznia 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 20.01.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI”” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. harmonogram szkolenia 20-31.01.2020

Zobacz szczegóły

9 stycznia 2020

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 15.01.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik i psycholog scnw 15.01

Zobacz szczegóły

8 stycznia 2020

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 15.01.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik i psycholog scnw 15.01

Zobacz szczegóły

3 stycznia 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 10.01.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram TRENING KOMP SCNW 10.01  

Zobacz szczegóły

3 stycznia 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 10.01.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI”” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. harmonogram szkolenia 10-23.01.2020 Stać Cię na wiecej!      

Zobacz szczegóły

23 grudnia 2019

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.01.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!”” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik i psycholog scnw 01.2020

Zobacz szczegóły

9 grudnia 2019

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 16.12.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram TRENING KOMP SCNW 16.12.2019  

Zobacz szczegóły

28 listopada 2019

szkolenia zawodowe pn. „kosmetyczka”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.09.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „kosmetyczka” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Stać Cię na Więcej” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem: harmonogram szkolenie zawodowe kosmetyczka STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ!-1      

Zobacz szczegóły

18 października 2019

Spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 29.11.2019 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Stać Cię na więcej!” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram doradztwo SCNW 29.11

Zobacz szczegóły

26 sierpnia 2019

szkolenia zawodowe pn. „kosmetyczka”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.09.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „kosmetyczka” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Stać Cię na Więcej” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem: harmonogram szkolenie zawodowe kosmetyczka STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ!-1

Zobacz szczegóły

23 sierpnia 2019

szkolenia zawodowe pn. „Office manager z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 31.08.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Office manager z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Stać Cię na Więcej” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem: […]

Zobacz szczegóły

8 sierpnia 2019

SPOTKANIA Z DORADCĄ PRAWNYM I PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 13.08.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu  „Stać Cię na więcej!” NR RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem. harmonogram spotkań z psychologiem i prawnikiem 08.2019    

Zobacz szczegóły

25 lipca 2019

szkolenia zawodowe pn. „Specjalista do spraw obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.08.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Specjalista do spraw obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Stać Cię na Więcej” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się […]

Zobacz szczegóły

19 lipca 2019

spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 26.07.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu  „Stać Cię na więcej!” NR RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkania z psychologiem – harmonogram

Zobacz szczegóły

19 lipca 2019

szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.07.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Stać Cię na Więcej” NR: RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem: […]

Zobacz szczegóły

12 lipca 2019

spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 19.07.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu  „Stać Cię na więcej!” NR RPWM.11.01.01-28-0131/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem harmonogram prawnik, psycholog

Zobacz szczegóły

28 czerwca 2019

HARMONOGRAM GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

harmonogram grupowych treningów kompetencji społecznych  

Zobacz szczegóły

10 czerwca 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 17.06 rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. harmonogram doradztwo 1  

Zobacz szczegóły

10 czerwca 2019

Doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się harmonogram  doradztwa zawodowego, które rozpocznie się 17.06. harmonogram doradztwo 3

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „Stać Cię na więcej!”

Projekt pn. „Stać Cię na więcej!”, nr RPWM.11.01.01-28-0131/18, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 

 1. Wiek od 18 roku życia.
 2. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 1. Zamieszkiwanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze
  województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku, tj. gmin: miasto Ełk i Ełk.
 2. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ( w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
 2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP tj. 3 spotkania po 12h).
 3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (średnio 120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
 5. 4 –miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe, a podczas staży stypendia stażowe.  Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki aktywnemu uczestnictwu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u koordynatora Projektu – Justyna Grabowska, pod nr tel.: 883 065 166.

 

Biuro projektu:  Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 piętro 1 pok 17

otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.