START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!

17 sierpnia 2022

Dokumenty niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji

Szanowni Państwo, z uwagi na zbliżające się terminy rozliczenia środków przekazanych w ramach dotacji inwestycyjnej, załączamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia. Dokumenty proszę przesyłać na adres: ul. Kołobrzeska 8A/U2 64-920 Piła Zestawienie do rozliczenia dotacji Oświadczenie o dokonaniu zakupów Oświadczenie brak podw.fin. COVID dotacja

Zobacz szczegóły

6 lipca 2022

WYNIKI OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PROCEDURA ODWOŁAWCZA II EDYCJA

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, poniżej przekazujemy wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w procedurze odwoławczej dla II edycji projektu. Uczestnicy zakwalifikowani do dotacji otrzymają szczegółowe instrukcje o dalszym postępowaniu, przygotowującym do podpisania umowy o dofinansowanie, w wiadomości e-mail. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych […]

Zobacz szczegóły

25 czerwca 2022

Wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach II edycji.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, poniżej przekazujemy wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach II edycji. Uczestnicy zakwalifikowani do dotacji otrzymają szczegółowe instrukcje o dalszym postępowaniu, przygotowującym do podpisania umowy o dofinansowanie, w wiadomości e-mail. Pozostali Uczestnicy, których Wniosek po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub zbyt […]

Zobacz szczegóły

15 czerwca 2022

WYNIKI OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, poniżej przekazujemy wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w procedurze odwoławczej. Uczestnicy zakwalifikowani do dotacji otrzymają szczegółowe instrukcje o dalszym postępowaniu, przygotowującym do podpisania umowy o dofinansowanie, w wiadomości e-mail. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Start […]

Zobacz szczegóły

30 maja 2022

Wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, poniżej przekazujemy wyniki ocen wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Uczestnicy zakwalifikowani do dotacji otrzymają szczegółowe instrukcje o dalszym postępowaniu, przygotowującym do podpisania umowy o dofinansowanie, w wiadomości e-mail. Pozostali Uczestnicy, których Wniosek po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub zbyt nisko, mają prawo złożenia […]

Zobacz szczegóły

9 maja 2022

Materiał pomocniczy dot. dotacji i wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo, w załączeniu materiał pomocniczy dot. dotacji i wsparcia pomostowego. Zespól projektowy. Materiał pomocniczy – dotacja i wsparcie pomostowe

Zobacz szczegóły

9 maja 2022

Zwroty kosztów dojazdów

Szanowni Państwo, w załączeniu regulamin zwrotów kosztów dojazdów wraz z załącznikiem. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, ul. Kołobrzeska 8A/2U, 64-920 Piła. Regulamin zwrotów kosztów dojazdu – START Wniosek o zwrot kosztów dojazdów

Zobacz szczegóły

5 maja 2022

Nabór biznesplanów w ramach II edycji projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 20.05.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach II edycji projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami należy złożyć do dnia 02.06.2022 r. (nabór trwa 10 dni roboczych). Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do […]

Zobacz szczegóły

28 kwietnia 2022

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, od dnia 04.05.2022 r. rozpoczną się szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Harmonogram szkoleń Dolny Śląsk – II edycja

Zobacz szczegóły

22 kwietnia 2022

Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozmowach z doradcą zawodowym) osób zakwalifikowanych do udziału w ramach II edycji w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”. Zespół projektowy. Lista-rankingowa-2-etap-II-edycja    

Zobacz szczegóły

12 kwietnia 2022

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 25.04.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami należy złożyć do dnia 09.05.2022 r. (nabór trwa 10 dni roboczych). Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez […]

Zobacz szczegóły

4 kwietnia 2022

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, dnia 07.04.2022 r. rozpoczynają się szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W załączeniu harmonogram dla poszczególnych grup. Harmonogram szkoleń Dolny Śląsk

Zobacz szczegóły

29 marca 2022

Lista rankingowa – I etap – II edycja

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, w ramach II edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym. Osoby, które uzyskały ocenę negatywną mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zespół projektowy. Lista rankingowa […]

Zobacz szczegóły

15 marca 2022

Ostateczna lista rankingowa (II etap) – I edycja

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozmowach z doradcą zawodowym) osób zakwalifikowanych udziału w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

3 marca 2022

Ostateczna lista rankingowa (I etap) – I edycja

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozpatrzeniu odwołań od oceny) osób zakwalifikowanych II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

22 lutego 2022

Lista rankingowa – I edycja

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym. Osoby, które uzyskały ocenę negatywną mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

14 lutego 2022

NABÓR DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 01.03.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 14.03.2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę […]

Zobacz szczegóły

11 lutego 2022

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu zostaje przedłużony do dnia 16.02.2022 r.   Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

4 lutego 2022

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 10.02.2022 r.   Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

19 stycznia 2022

Wydatki ponoszone przez Uczestników Projektu w ramach działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) dotyczące wydatków ponoszonych przez Uczestników Projektu, którzy otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Stawka jednostkowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Co do zasady stawka jednostkowa jest przeznaczona na pokrycie wydatków o charakterze inwestycyjnym, które są niezbędne do uruchomienia przez Uczestnika działalności gospodarczej. Ekspert Komisji Oceny Wniosków proponowany […]

Zobacz szczegóły

18 stycznia 2022

Nabór do projektu – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, przypominamy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 04.02.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne: w Biurze Projektu: Teatralna 1, pok. 307, 58-500 Jelenia Góra Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 […]

Zobacz szczegóły

7 stycznia 2022

Nabór do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 4.02.2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę […]

Zobacz szczegóły

7 stycznia 2022

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo, z dniem 7.01.2022 r. udostępniamy Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”, nr RPDS.08.03.00-02-0077/20. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zobacz szczegóły

Projekt „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”

Beneficjent projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”, nr RPDS.08.03.00-02-0077/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie: 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Wartość projektu: 4 527 504,00 zł

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 4 381 803,80 zł

Okres realizacji projektu: od 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie w terminie od 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r. zdolności i możliwości samozatrudnienia 80 [46 kobiet/34 mężczyzn] osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego (w tym minimum 32 [18 kobiet/14 mężczyzn] osób na obszarach wiejskich), pozostających bez zatrudnienia: 50 [28 kobiet/22 mężczyzn] bezrobotnych i 30 [18 kobiet/12 mężczyzn] biernych zawodowo, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • minimum 46 kobiet,
 • minimum16 [9 kobiet/7 mężczyzn] osób po 50 roku życia,
 • minimum 7 [4 kobiet /3 mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami,
 • minimum 13 [7 kobiet /6 mężczyzn] długotrwale bezrobotnych,
 • minimum 40 [22 kobiet /18 mężczyzn] osób o niskich kwalifikacjach,

z których 70 [40 kobiet/30 mężczyzn] założy dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez minimum 12 miesięcy. Maksymalnie 87% grupy docelowej, tj. 70 [40 kobiet/30 mężczyzn] Uczestników Projektu mogą stanowić osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. – Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku pozytywnej oceny biznesplanu, otrzymają oni środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację form wsparcia:

 1. Rozmowa z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – 1 godzina zegarowa/osoba
 2. Grupowe wsparcie szkoleniowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Łącznie 8 dni szkoleń/grupę – 64 godziny/grupę obejmujące zakres:

– PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

– KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE

– PODSTAWY MARKETINGU

– BIZNESPLANOWANIE

 1. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie przyznane dla 70 osób w kwocie 23 050,00 PLN/ 2 edycje x 35 osób
 2. Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego – 70 osób x 12 m-cy x 2 600,00 PLN

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Lp. Wskaźnik Kobiety Mężczyźni Ogółem
1 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 70
2 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 40 30 70
3 Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą 40 30 70
4 Liczba osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie 18 14 32
5 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 28 22 50
6 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 18 12 30
7 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 7 6 13
8 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 9 7 16
9 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 4 3 7
10 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 22 18 40
11 Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym 46 34 80
12 Liczba osób objętych wsparciem pomostowym 40 30 70

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w biurze projektu:

Biuro  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych.

 

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

 • tłumacza języka migowego,
 • przewodnika osób mających trudności w widzeniu,
 • innych niezbędnych udogodnień zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tel.: 501 241 111

e-mail: m.ciechacka@eprojekty.info

BIURO PROJEKTU
ul. Teatralna 1/307
58-500 Jelenia Góra