Szansa na zmianę 2

1 grudnia 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 07.12.2020 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin” oraz „Pracownik ds. administracyjno – biurowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. harmonogram pracownik biurowy […]

Zobacz szczegóły

26 listopada 2020

Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.12.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik 5

Zobacz szczegóły

13 listopada 2020

Spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 17.11.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog 5

Zobacz szczegóły

10 listopada 2020

Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 16.11.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik 4

Zobacz szczegóły

30 października 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 05.11.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo zawodowe 5    

Zobacz szczegóły

28 października 2020

Spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.11.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog 4    

Zobacz szczegóły

20 października 2020

SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w druku przekazywanym Państwu podczas rekrutacji, tj.: „Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych” wkradł się omyłkowy zapis, dotyczący powierzenia danych osobowych partnerowi projektu – firmie Paweł Rozmarynowski Artcom. Informujemy, iż projekt nie jest realizowany w partnerstwie z firmą Paweł Rozmarynowski Artcom, w związku z czym, Państwa dane nie są […]

Zobacz szczegóły

12 sierpnia 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 19.08.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP dla 12 UP – 110 godzin”.  Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. harmonogram pracownik biurowy + TIK 110 h

Zobacz szczegóły

24 lipca 2020

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 01.08.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik-2 harmonogram psycholog-2  

Zobacz szczegóły

22 lipca 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24.07.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pomoc kuchenna wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla 9 UP – 110 godzin”.  Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. harmonogram szkolenie zawodowe Pomoc kuchenna

Zobacz szczegóły

20 lipca 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 23.07.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych 4  

Zobacz szczegóły

13 lipca 2020

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 20.07.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik-1 harmonogram psycholog

Zobacz szczegóły

13 lipca 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.07.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo zawodowe-1

Zobacz szczegóły

17 czerwca 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 22.06.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. 3 harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych

Zobacz szczegóły

12 czerwca 2020

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 19.06.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo zawodowe

Zobacz szczegóły

11 maja 2020

Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.05.2020 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą prawnym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik

Zobacz szczegóły

22 lutego 2020

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 02.03.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla 2 grup Uczestników/czek Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. 1 harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych 2 harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych

Zobacz szczegóły

3 lutego 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 10.02.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik biurowy z kursem komputerowym Excel wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 20 UP (w podziale na 2 grupy, każda po 10 osób) – 110 godzin”.  Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia.  

Zobacz szczegóły

25 listopada 2019

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.12.2019 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Szansa na zmianę 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0028/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.11.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Szansa na zmianę 2” nr RPWM.11.01.02-28-0028/19 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 osób
(34 Kobiet i 26 Mężczyzn) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasta Olsztyn, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe oraz innowacyjny jobscouting;
 • czteromiesięczne staże;

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (4 m-c x 1033,70 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAMY:

 

 • 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w tym na własny rachunek)
 • 20 % Uczestników Projektu rozpocznie poszukiwanie pracy,
 • 34 % osób niepełnosprawnych uzyska efektywność społeczną,
 • 12 % osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie,
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. 34 % Uczestników Projektu uzyska efektywność społeczną oraz min. 25 % Uczestników Projektu uzyska efektywność zatrudnieniową.

 

Wartość projektu: 1 035 441,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 880 125, 10 zł

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 883-065-166

mail: m.klobukowska@eprojekty.info

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mającego siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WiM 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WiM 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  1. iod@warmia.mazury.pl
  2. iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urzędowi Marszałkowskiemu, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, beneficjentowi realizującemu projekt – Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą przy ul. Staszica 15, 64-850 Ujście oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
  w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WiM 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.