W dobrym kierunku

16 marca 2020

Uwaga, zawieszone zajęcia dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

14 lutego 2020

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 19.02.2020 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!  

Zobacz szczegóły

3 lutego 2020

szkolenie zawodowe pn. „Masażysta”,

Szanowni Państwo, Od dnia 11.02.2020 r. do dnia 25.02.2020 r. przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe pn. „Masażysta”, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65 (zgodnie z załączonym harmonogramem) Kurs masażu 02.2020

Zobacz szczegóły

9 grudnia 2019

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 14.12.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegóły

25 października 2019

staże zawodowe

Osoby które biorą udział w zajęciach w ramach I edycji projektu, kierowane są na staże zawodowe, zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Działania. Nabyte kwalifikacje Uczestnicy wykorzystają w praktyce – wsparcie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 4-miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami. Projekt zakłada realizację staży zg. z Zał.9 do Regulaminu, zaleceniem Rady UE z […]

Zobacz szczegóły

30 września 2019

szkolenie zawodowe dla grupy nr 3 pn. „Spawacz metodą MAG (135) spawania blach i rur spoinami pachwinowymi”

Szanowni Państwo, Od dnia 05.10.2019 roku do dnia 22.10.2019 roku przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe dla grupy nr 3 pn. „Spawacz metodą MAG (135) spawania blach i rur spoinami pachwinowymi”, które odbędzie się w Górze (zgodnie z załączonym harmonogramem). Serdecznie zapraszamy!  

Zobacz szczegóły

6 września 2019

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.09.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegóły

2 września 2019

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Od dnia 10.09.2019 r. do dnia 17.09.2019 r. przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe dla grupy nr 1 pn. „Pracownik administracyjno-biurowy”, które odbędzie się w Górze, przy ul. Głowackiego 1. Natomiast od 14.09.2019 r. do dnia 23.09.2019 r. przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe dla grupy nr 2 pn. „Pracownik administracyjno-biurowy”, które odbędzie się w Dzierżoniowie, przy […]

Zobacz szczegóły

1 sierpnia 2019

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 01.08.2019 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Spotkania odbywają się w Dzierżoniowie, pod adresem ul. Sikorskiego 2, zgodnie z indywidualnie ustalonym z każdym Uczestnikiem harmonogramem.  

Zobacz szczegóły

26 lipca 2019

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 01.08.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegóły

10 czerwca 2019

Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.05.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „W dobrym kierunku” nr RPDS.08.02.00-02-0034/18 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem proj. jest zwiększenie do 31.08.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 70 osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • Kobiety
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskimi kwalifikacjami,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

  1. identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD,
  2. indywidualne poradnictwo zawodowe,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. staże zawodowe,
  5. pośrednictwo pracy .

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia)

STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 miesiące x 1017,40 zł)

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CATERING

UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY

SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 511 303 222, mail: j.pastusiak@eprojekty.info

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie UE: 979.151,70 zł