WYGRAJ PRZYSZŁOŚĆ 2!

23 października 2018

Rozpoczęcie stażów zawodowych

Od września Uczestnicy projektu w ramach II edycji rozpoczęli udział w trwających  trzy miesiące stażach zawodowych gdzie doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymali również do realizacji w salonie fryzjersko-kosmetycznym bony w ramach pakietu usług podstawowych do wykorzystania zgodnie z ich potrzebami ustalonymi […]

Zobacz szczegóły

6 września 2018

Szkolenia zawodowe w ramach II edycji

W miesiącu sierpniu 2018r.  35 osób w ramach II edycji wzięło udział w następujących szkoleniach zawodowych: • Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP w terminie 06.08-21.08 (27 osób/3 M), zajęcia odbywały się w 2 grupach przy ul. Kopernika 5b w Opocznie; Zajęcia zakończyły się egzaminem. Uczestnicy projektu (27 osób) nabyli kompetencje oraz kwalifikacje. Kompetencje zostały zweryfikowane […]

Zobacz szczegóły

3 sierpnia 2018

Harmonogramy szkoleń zawodowych

Szanowni Państwo, z dniem 6 sierpnia 2018r. rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu Wygraj przyszłość 2!. W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsc, w których odbywają się poszczególne szkolenia. Poniżej harmonogramy do pobrania: Harmonogram spotkania w ramach szkolenia PAB gr 1 Harmonogram spotkania w ramach szkolenia PAB gr 2 Harmonogram spotkania w ramach szkolenia […]

Zobacz szczegóły

19 lipca 2018

Harmonogram spotkań w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 21 czerwca 2018r. rozpoczynają się spotkania indywidualne  w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego. Spotkania przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zobacz szczegóły

4 lipca 2018

Aneks do regulaminu zwrotów kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty zamieszczamy Aneks do regulaminu zwrotów kosztów dojazdu

Zobacz szczegóły

14 czerwca 2018

Grupowe treningi kompetencji społecznych – harmonogram

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że 18 czerwca III grupa rozpocznie grupowe treningi kompetencji społecznych. Równocześnie uczestnicy projektu „Wygraj przyszłość 2!”  wezmą udział w wyznaczonym dla Nich indywidualnym wsparciu psychologicznym przewidzianym w ramach projektu. Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Szczegółowy harmonogram spotkań poniżej. Harmonogram realizacji projektu Wygraj przyszłość 2! RPLD.09.01.01-10-B051/17 Lp. Rodzaj […]

Zobacz szczegóły

13 czerwca 2018

Adres biura projektu

Szanowni Państwo, informujemy , iż  Biuro projektu znajduje się w miejscowości Opoczno (26-300), ul. Kopernika 5D. Biuro jest czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10.00 do 14.00. Osobą odpowiedzialną za obsługę biura oraz kontakt z Uczestnikami projektu jest Pan Ryszard Frączak. Numer kontaktowy do biura 514 322 803.

Zobacz szczegóły

7 czerwca 2018

Harmonogram „Treningi kompetencji społecznych”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. rozpoczynamy grupowe  „Treningi kompetencji społecznych” dla uczestników II edycji. Szczegółowy harmonogram:

Zobacz szczegóły

11 kwietnia 2018

Indywidualne spotkania Uczestników Projektu „Wygraj przyszłość 2!”

Informujemy, iż w Projekcie „Wygraj przyszłość 2!” nr: RPLD.09.01.01-10-B051/17 od 14 kwietnia 2018 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR). Spotkania odbywać się będą przy ul. Kopernika 5E w Opocznie. Wszyscy uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań. Rekrutacja uczestników nadal trwa także zapraszamy do […]

Zobacz szczegóły

5 kwietnia 2018

Działania realizowane w ramach projektu

Działania realizowane w ramach projektu W miesiącu lutym i marcu 2018r. dla 35 osób zaplanowano i zrealizowano następujące szkolenia zawodowe: • Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kW Zajęcia zakończyły się egzaminem a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych […]

Zobacz szczegóły

21 marca 2018

Rozpoczynają się staże i spotkania indywidualne

Od kwietnia Uczestnicy projektu rozpoczną udział w trwających  trzy miesiące stażach zawodowych oraz indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Już wkrótce kolejni uczestnicy otrzymają bony w ramach pakietu usług podstawowych do wykorzystania zgodnie z ich potrzebami ustalonymi z doradcą zawodowym.

Zobacz szczegóły

10 lutego 2018

Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu

Szanowni Państwo Z dniem 19 lutego 2018r. rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu. W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsc, w których odbywają sie poszczególne szkolenia. pliki do pobrania: Harmonogram spotkań w ramach szkolenia SEP Harmonogram spotkań w ramach szkolenia PAB 1 Harmonogram spotkań w ramach szkolenia PAB 1

Zobacz szczegóły

9 grudnia 2017

Zakończenie grupowego poradnictwa zawodowego

Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Wygraj przyszłość 2!” kończą kolejną formę wsparcia czyli Grupowe poradnictwo zawodowe. Obecnie uczestnicy biorą udział w wyznaczonym dla Nich indywidualnym wsparciu przewidzianym w ramach projektu. Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.

Zobacz szczegóły

1 grudnia 2017

Rozpoczynają się zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności osobiste

Miło nam poinformować, że 7 grudnia rozpoczynają się zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności osobiste w ramach grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla uczestników projektu  „Wygraj przyszłość 2!” nr: RPLD.09.01.01-10-B051/17. Zajęcia odbywać się  będą przy ul. Kopernika 5D w Opocznie.

Zobacz szczegóły

10 listopada 2017

Indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w Projekcie „Wygraj przyszłość 2!” nr: RPLD.09.01.01-10-B051/17 od 22 listopada 2017 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR). Spotkania odbywają się w Spółdzielni Socjalnej Promyk Nadziei przy ul. Kopernika 5D w Opocznie, miejsce to jest również Biurem projektu„Wygraj przyszłość 2!”. Rekrutacja uczestników nadal […]

Zobacz szczegóły

Instytucja szkoląca Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska we współpracy z firmą
Pawła Rozmarynowskiego ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie
„WYGRAJ PRZYSZŁOŚĆ 2!” nr RPLD.09.01.01-10-B051/17 realizowanego na terenie województwa łódzkiego.ą

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wartość projektu 1 016 786.75 zł
Dofinansowanie z UE 864 268.74 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich  pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
  • Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
  • Treningi kompetencji społecznych
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
  • 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie łódzkim, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,

– bierne zawodowo,

– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,

– osoby z niepełnosprawnościami.


Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągniecia
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu
16 K i 12 M łącznie 28 osób
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek).
8 K i 6 M łącznie 14 osób
3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
16 K i 12 M łącznie 28 osób
4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie.
40 K i 30 M łącznie 70 osób.
5 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 4 K i 3 M łącznie 7osób.
6 Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (osób przebywających na obszarach słabo
zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) objętych wsparciem w projekcie
40 K i 30 M łącznie 70 osób.

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społ. – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 850 249.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!