Wyjdź naprzeciw zmianom!

4 grudnia 2019

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

  04.12.2019 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – indywidualnych spotkań  z poradnictwa psychologicznego. Rozeznanie rynku poradnictwo psychologiczne

Zobacz szczegóły

3 grudnia 2019

OSTATECZNA lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo –doradczym w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie A  

Zobacz szczegóły

26 listopada 2019

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Beneficjent informuje, że zakończył się II etap rekrutacji – analiza predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr […]

Zobacz szczegóły

25 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 02.12.2019 roku kontynuowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram – doradztwo zawodowe grudzień

Zobacz szczegóły

13 listopada 2019

ostateczna lista rankingowa – ścieżka A

Szanowni Państwo, Beneficjent przedstawia ostateczną listę rankingową do projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom” dla ścieżki A. ostateczna lista rankingowa ścieżka A  

Zobacz szczegóły

12 listopada 2019

lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań

Szanowni Państwo, Beneficjent projektu informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 13.11.2019 r. zostanie upubliczniona lista rankingowa, po uwzględnieniu odwołań do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom”.

Zobacz szczegóły

8 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 15.11.2019 roku rozpoczną się indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram – doradztwo zawodowe listopad

Zobacz szczegóły

29 października 2019

Wstępna lista rankingowa – II etap rekrutacji

Szanowni Państwo, W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – Analiza predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie od każdego etapu rekrutacji przysługuje prawo do złożenia odwołania zgodnie z paragrafem 3 wyżej wymienionego Regulaminu.

Zobacz szczegóły

25 października 2019

Informacja dotycząca wyników oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Szanowni Państwo, Z uwagi na dużą ilość formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w ramach prowadzonej rekrutacji do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom !” informujemy, że wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną upublicznione na stronie projektu dnia 28.10.2019 r.  

Zobacz szczegóły

11 października 2019

Przedłużony nabór formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie !

Zobacz szczegóły

4 września 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 19.09.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 48 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do 10.10.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, w godzinach od 7.30-15.30. Serdecznie […]

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie!

 

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

 

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 38 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 30 z nich DG i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 50 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.04.2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Dotacja – 24 000,00 zł netto
Pomostówka – 1 850,00 zł netto (przez średnio 10 miesięcy)

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 40 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji),
 5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 6. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 7. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 38 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe pomostowe zostanie przyznane 30 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowanych zostanie 50 osób.

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Dofinansowanie z UE: 1 911 361,62 zł