Wyjdź naprzeciw zmianom!

11 października 2019

Przedłużony nabór formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie !

Zobacz szczegóły

4 września 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 19.09.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 48 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do 10.10.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, w godzinach od 7.30-15.30. Serdecznie […]

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie!

 

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

 

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 38 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 30 z nich DG i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 50 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.04.2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Dotacja – 24 000,00 zł netto
Pomostówka – 1 850,00 zł netto (przez średnio 10 miesięcy)

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 40 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji),
 5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 6. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 7. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 38 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe pomostowe zostanie przyznane 30 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowanych zostanie 50 osób.

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Dofinansowanie z UE: 1 911 361,62 zł