Wyjdź naprzeciw zmianom!

4 listopada 2020

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

04.11.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 pośrednictwa pracy. Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy

Zobacz szczegóły

8 października 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

08.10.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Rozeznanie rynku – wsparcie pomostowe

Zobacz szczegóły

12 czerwca 2020

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych”

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 16.06.2020 roku rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych wg poniższego harmonogramu. Harmonogram szkolenie Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych

Zobacz szczegóły

27 kwietnia 2020

Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo, W związku z zakończoną procedurą odwoławczą Beneficjent w załączeniu publikuje Ostateczną listę rankingową. O planowanym terminie podpisania umów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

8 kwietnia 2020

Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w ramach projektu Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent projektu informuje, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, pierwsze 25 osób z najwyższą liczbą punktów jest rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego. Uczestnicy, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji  (znajdują […]

Zobacz szczegóły

20 marca 2020

Wstrzymanie wszelkich form wsparcia dla Uczestników

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informuje, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie. Personel odpowiedzialny za realizację projektu będzie […]

Zobacz szczegóły

2 marca 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

02.03.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zobacz szczegóły

25 lutego 2020

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 09.03.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!”. Nabór potrwa do dnia 20.03.2020 r. (10 dni roboczych). Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Wniosków, która przeprowadzi ocenę biznesplanów. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast […]

Zobacz szczegóły

17 lutego 2020

Indywidualne doradztwo biznesowe zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu (ścieżka A dotacyjna)

Szanowni Państwo Od dnia 19.02.2020 roku rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą biznesowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram doradztwo biznesowe (A)  

Zobacz szczegóły

7 lutego 2020

Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenia grupowe (ścieżka A dotacyjna)

Szanowni Państwo Od dnia 10.02.2020 roku rozpoczną szkolenia grupowe według poniższego harmonogramu. Harmonogram szkolenia grupowe (A)  

Zobacz szczegóły

7 lutego 2020

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania  środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zespół projektowy.     Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zobacz szczegóły

4 lutego 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe

04.02.2020 r. Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 –  indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe. Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe

Zobacz szczegóły

4 lutego 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

04.02.2020 r. Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.   Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Zobacz szczegóły

3 lutego 2020

Rozeznanie rynku na przygotowanie i dostarczenie cateringu.

03.02.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18. Rozeznanie rynku – catering

Zobacz szczegóły

23 grudnia 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka A (dotacyjna)

Szanowni Państwo Od dnia 02.01.2020 roku rozpoczną się indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram – doradztwo zawodowe (A)

Zobacz szczegóły

20 grudnia 2019

Szkolenia zawodowe „Pracownik produkcji z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV” w ramach ścieżki B projektu

Szanowni Państwo Od dnia 27.12.2019 roku rozpoczną szkolenia zawodowe dla  GRUPY 2 i GRUPY 3  według poniższego harmonogramu. Harmonogram gr. 2 i 3 – Szkolenie SEP

Zobacz szczegóły

18 grudnia 2019

Szkolenia zawodowe „Pracownik produkcji z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV” w ramach ścieżki B projektu

Szanowni Państwo Od dnia 23.12.2019 roku rozpoczną szkolenia zawodowe dla  GRUPY 1  według poniższego harmonogramu.  Harmonogram gr. 1 Szkolenie SEP  

Zobacz szczegóły

10 grudnia 2019

Poradnictwo psychologiczne – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 11.12.2019 roku rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne według poniższego harmonogramu. 3.2 Harmonogram – psycholog (B)

Zobacz szczegóły

4 grudnia 2019

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

  04.12.2019 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – indywidualnych spotkań  z poradnictwa psychologicznego. Rozeznanie rynku poradnictwo psychologiczne

Zobacz szczegóły

3 grudnia 2019

OSTATECZNA lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo –doradczym w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie A  

Zobacz szczegóły

28 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 02.12.2019 roku kontynuowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. 2.2 Harmonogram – doradztwo zawodowe grudzień

Zobacz szczegóły

26 listopada 2019

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Beneficjent informuje, że zakończył się II etap rekrutacji – analiza predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr […]

Zobacz szczegóły

25 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 02.12.2019 roku kontynuowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram – doradztwo zawodowe grudzień

Zobacz szczegóły

13 listopada 2019

ostateczna lista rankingowa – ścieżka A

Szanowni Państwo, Beneficjent przedstawia ostateczną listę rankingową do projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom” dla ścieżki A. ostateczna lista rankingowa ścieżka A  

Zobacz szczegóły

12 listopada 2019

lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań

Szanowni Państwo, Beneficjent projektu informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 13.11.2019 r. zostanie upubliczniona lista rankingowa, po uwzględnieniu odwołań do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom”.

Zobacz szczegóły

8 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo Od dnia 15.11.2019 roku rozpoczną się indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu. Harmonogram – doradztwo zawodowe listopad

Zobacz szczegóły

29 października 2019

Wstępna lista rankingowa – II etap rekrutacji

Szanowni Państwo, W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – Analiza predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie od każdego etapu rekrutacji przysługuje prawo do złożenia odwołania zgodnie z paragrafem 3 wyżej wymienionego Regulaminu.

Zobacz szczegóły

25 października 2019

Informacja dotycząca wyników oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Szanowni Państwo, Z uwagi na dużą ilość formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w ramach prowadzonej rekrutacji do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom !” informujemy, że wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną upublicznione na stronie projektu dnia 28.10.2019 r.  

Zobacz szczegóły

11 października 2019

Przedłużony nabór formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie !

Zobacz szczegóły

4 września 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 19.09.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 48 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do 10.10.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. Witaszka 6, 64-920 Piła, w godzinach od 7.30-15.30. Serdecznie […]

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie!

 

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

 

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 38 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 30 z nich DG i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 50 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.04.2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Dotacja – 24 000,00 zł netto
Pomostówka – 1 850,00 zł netto (przez średnio 10 miesięcy)

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 40 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji),
 5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 6. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 7. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 38 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe pomostowe zostanie przyznane 30 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowanych zostanie 50 osób.

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Dofinansowanie z UE: 1 911 361,62 zł