Aktualności

20 lipca 2023

Pracownik gospodarczy z elementami magazynu                

    Szanowni Państwo, informujemy, że kontynuujemy realizację szkoleń zawodowych i od 20 lipca 2023r.  kolejna grupa rozpoczyna udział w zajęciach  Pracownik gospodarczy z elementami magazynu                 W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsce, w których odbywa się szkolenie.   harm.szkol pracownik gospodarczy gr III

Zobacz szczegóły

1 czerwca 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

10 maja 2023

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo, Informujemy iż 15.05.2023 r. rozpocznie się indywidualne wsparcie psychologiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram spotkań – wsparcie psychologiczne  

Zobacz szczegóły

8 maja 2023

szkolenie zawodowe pn. „Specjalista ds. obsługi klienta”

Szanowni Państwo, Informujemy iż 15.05.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Specjalista ds. obsługi klienta”. O terminach i miejscu zajęć Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram szkolenia zawodowego – Specjalista ds. obsługi klienta

Zobacz szczegóły

5 maja 2023

indywidualne wsparcie psychologiczne.

Szanowni Państwo, Informujemy iż 08.05.2023 r. rozpocznie się indywidualne wsparcie psychologiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram spotkań – wsparcie psychologiczne

Zobacz szczegóły