Aktualności

12 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

12.01.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo prawne i obywatelskie

Zobacz szczegóły

30 grudnia 2020

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu. Lista rankingowa KOB II edycja OSTATECZNA

Zobacz szczegóły

28 grudnia 2020

Aneks do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!” obowiązujący od dniua 28.12.2020 r. aneks do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

Zobacz szczegóły

17 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.12.2020 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych treningów kompetencji społecznych. Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ

Zobacz szczegóły

11 grudnia 2020

Lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu. Lista rankingowa KOB II edycja

Zobacz szczegóły