30 grudnia 2020

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,
poniżej ostateczna lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu.

Zobacz całą treść

11 grudnia 2020

Lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach

Szanowni Państwo,
poniżej lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu.

Zobacz całą treść

10 listopada 2020

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 12.11.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Nabór potrwa do dnia 25.11.2020 (10 dni roboczych).

Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Biznesplanów, która przeprowadzi ocenę …

Zobacz całą treść

20 października 2020

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

informujemy,  iż w dniu 22.10.2020 r. odbędzie się zdalne szkolenie pn: „Prawne aspekty prowadzenia działalności”. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o szczegółach szkolenia.

Poniżej przestawiamy harmonogram z podziałem na grupy.

Harmonogram Łódź

Zobacz całą treść

16 października 2020

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu.

Szanowni Państwo,

poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia grupowe i doradztwo biznesowe, o których zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Lista rankingowa – Łódź II edycja

Zobacz całą treść

17 września 2020

Lista rankingowa

„Szanowni Państwo,
Poniżej lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu.”

Zobacz całą treść

6 sierpnia 2020

Rekrutacja do II edycji projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od dnia 19.08.2020 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 38 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 01.09.2020 r.

Dokumenty można składać drogą mailową …

Zobacz całą treść

4 sierpnia 2020

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 10.08.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Nabór potrwa do dnia 21.08.2020 r. (10 dni roboczych).

Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Biznesplanów, która przeprowadzi …

Zobacz całą treść

30 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległ harmonogram doradztwa indywidualnego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram.

Zobacz całą treść

30 lipca 2020

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji.

Szanowni Państwo,
przedstawiamy dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji w projekcie „Centrum przedsiębiorczości”:

– Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
– Wzór biznesplanu
– Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
– Kartę oceny biznesplanu…

Zobacz całą treść

29 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia – Doradztwo indywidualne zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 30.07.2020 r. rozpocznie doradztwo indywidualne zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram.

Zobacz całą treść

17 lipca 2020

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem szkoleń grupowych w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości” przekazujemy Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Zobacz całą treść

17 lipca 2020

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć w ramach projektu przekazujemy Regulamin zwrotów kosztów dojazdu.

Zobacz całą treść

17 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia – Szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 20.07.2020 r. rozpoczną się szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy harmonogramy dla grupy 1 i 2.

Zobacz całą treść

15 lipca 2020

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DORADCZEGO ZAKŁADAJĄCEGO POMOC W PRZYGOTOWANIU BIZNESPLANU

15.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Centrum przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 –  indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Zobacz całą treść

15 lipca 2020

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

15.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Centrum przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 – szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz całą treść

10 lipca 2020

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,
przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Centrum Przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji projekt nie przewiduje procedury odwoławczej na etapie rekrutacji (§5 pkt 13 Regulaminu).

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych realizator zakwalifikuje do udziału …

Zobacz całą treść

14 kwietnia 2020

Wstrzymanie wszelkich form wsparcia w projekcie.

Szanowni Państwo,
z uwagi na obecnie panującą w kraju sytuacją oraz szeregiem wprowadzonych ograniczeń, informujemy iż zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wszystkie formy wsparcia w ramach projektu zostały wstrzymane, do czasu zniesienia ograniczeń.
Z uwagi na powyższe zostaną Państwo

Zobacz całą treść

20 marca 2020

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 27.03.2020 r.…

Zobacz całą treść

11 marca 2020

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 18.03.2020 r.

 …

Zobacz całą treść

28 lutego 2020

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 10.03.2020 r.…

Zobacz całą treść

20 lutego 2020

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 28.02.2020 r.…

Zobacz całą treść

6 lutego 2020

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 07.02.2020 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 75 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 20.02.2020 r.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: …

Zobacz całą treść

5 lutego 2020

dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

udostępniamy dokumenty rekrutacyjne dotyczące wzięcia udziału w projekcie, po otrzymaniu zgody pojawi się informacja odnośnie terminu rekrutacji.…

Zobacz całą treść