20 maja 2019

Rozeznanie Rynku

20.05.2019 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

Specjalistycznego wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w formie mentoringu.

Rozeznanie rynku – Perspektywa – pomostówka doradcza-1

Zobacz całą treść

15 kwietnia 2019

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Perspektywa sukcesu” pierwsze 9 osób z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymuje przedłużone wsparcie pomostowe.

ostateczna lista rankingowa Perspektywa sukcesu

 

 …

Zobacz całą treść

26 marca 2019

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PERSPEKTYWA SUKCESU”

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PERSPEKTYWA SUKCESU” nr RPPM.05.06.00-22-0068/17

 

 

l.p.

Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen)
1 17/PS/2018 26

Zobacz całą treść

15 lutego 2019

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Dnia 18.02.2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu. Nabór potrwa do 25.02.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu wniosku biura projektu).

 

Procedura odbędzie się zgodnie z Regulaminem „rekrutacji oraz …

Zobacz całą treść

20 grudnia 2018

Zestawienie towarów i usług zakupionych w ramach projektu

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM.
Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową …

Zobacz całą treść

12 września 2018

Wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu.

Zobacz całą treść

13 sierpnia 2018

Informacje

Szanowni Państwo,
w załączniku informacje na temat procedury składania biznesplanów i Formularz de minimis.
Pozdrawiamy.
Zespół projektu

Zobacz całą treść

7 sierpnia 2018

Trwa nabór biznesplanów

Szanowni Państwo,

realizator projektu uprzejmie informuje, iż od 8 sierpnia do 21 sierpnia 2018r. trwa nabór biznesplanów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie przyznawania dotacji. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej.Biznesplany można dostarczyć osobiście do Biura …

Zobacz całą treść

1 czerwca 2018

Rozpoczęliśmy proces naboru formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy proces naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach realizacji ścieżki B projektu.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji.…

Zobacz całą treść