18 lutego 2019

18.02.2019 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów/opiekunki dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17…

Zobacz całą treść

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

10.12.2018 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17

plik do pobrania poniżej.

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zobacz całą treść

23 listopada 2018

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

23.11.2018 r.

Podmiot Fundacja Ekspert – Kujawy  realizujący jako Partner Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim”

Nr RPWP.07.02.02-30-0088/17  wraz z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą dla Centrum …

Zobacz całą treść