12 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

12.01.2021 r.

FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo prawne i obywatelskie

Zobacz całą treść

17 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.12.2020 r.

FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych treningów kompetencji społecznych.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ

Zobacz całą treść

10 grudnia 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 15.12.2020 rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Harmonogram INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH

Zobacz całą treść