9 maja 2022

Materiał pomocniczy dot. dotacji i wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo,

w załączeniu materiał pomocniczy dot. dotacji i wsparcia pomostowego.

Zespól projektowy.

Materiał pomocniczy – dotacja i wsparcie pomostowe

Zobacz całą treść

9 maja 2022

Zwroty kosztów dojazdów

Szanowni Państwo,

w załączeniu regulamin zwrotów kosztów dojazdów wraz z załącznikiem. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, ul. Kołobrzeska 8A/2U, 64-920 Piła.

Regulamin zwrotów kosztów dojazdu – START

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów

Zobacz całą treść

5 maja 2022

Nabór biznesplanów w ramach II edycji projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 20.05.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach II edycji projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami należy złożyć

Zobacz całą treść

28 kwietnia 2022

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

od dnia 04.05.2022 r. rozpoczną się szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Harmonogram szkoleń Dolny Śląsk – II edycja

Zobacz całą treść

22 kwietnia 2022

Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozmowach z doradcą zawodowym) osób zakwalifikowanych do udziału w ramach II edycji w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”.

Zespół projektowy.

Lista rankingowa – 2 etap – II edycja

Zobacz całą treść

12 kwietnia 2022

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 25.04.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami należy złożyć do dnia

Zobacz całą treść

4 kwietnia 2022

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,
dnia 07.04.2022 r. rozpoczynają się szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W załączeniu harmonogram dla poszczególnych grup.

Harmonogram szkoleń Dolny Śląsk

Zobacz całą treść

29 marca 2022

Lista rankingowa – I etap – II edycja

Szanowni Państwo,

poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, w ramach II edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Osoby, które uzyskały ocenę negatywną mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami …

Zobacz całą treść

15 marca 2022

Ostateczna lista rankingowa (II etap) – I edycja

Szanowni Państwo,

poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozmowach z doradcą zawodowym) osób zakwalifikowanych udziału w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!”.

Zespół projektowy.

Zobacz całą treść

3 marca 2022

Ostateczna lista rankingowa (I etap) – I edycja

Szanowni Państwo,

poniżej ostateczna lista rankingowa (po rozpatrzeniu odwołań od oceny) osób zakwalifikowanych II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Zespół projektowy.

Zobacz całą treść

22 lutego 2022

Lista rankingowa – I edycja

Szanowni Państwo,

poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2!” – rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Osoby, które uzyskały ocenę negatywną mają prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z zapisami § …

Zobacz całą treść

14 lutego 2022

NABÓR DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 01.03.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 14.03.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty …

Zobacz całą treść

11 lutego 2022

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu zostaje przedłużony do dnia 16.02.2022 r.

 

Zespół projektowy.…

Zobacz całą treść

4 lutego 2022

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,
informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 10.02.2022 r.

 

Zespół projektowy.…

Zobacz całą treść

19 stycznia 2022

Wydatki ponoszone przez Uczestników Projektu w ramach działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) dotyczące wydatków ponoszonych przez Uczestników Projektu, którzy otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Stawka jednostkowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Co do zasady stawka jednostkowa jest przeznaczona na pokrycie wydatków o charakterze …

Zobacz całą treść

18 stycznia 2022

Nabór do projektu – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo,

przypominamy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 04.02.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:

  • w

Zobacz całą treść

7 stycznia 2022

Nabór do projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 4.02.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty …

Zobacz całą treść

7 stycznia 2022

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

z dniem 7.01.2022 r. udostępniamy Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start w przedsiębiorczość 2!”, nr RPDS.08.03.00-02-0077/20.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zobacz całą treść