4 listopada 2020

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

04.11.2020 r.
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!”
nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 pośrednictwa pracy.

Zobacz całą treść

8 października 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

08.10.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Rozeznanie rynku – wsparcie pomostowe

Zobacz całą treść

12 czerwca 2020

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 16.06.2020 roku rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych wg poniższego harmonogramu.

Harmonogram szkolenie Pracownik biurowy – Specjalista do spraw arkuszy kalkulacyjnych

Zobacz całą treść

27 kwietnia 2020

Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą Beneficjent w załączeniu publikuje Ostateczną listę rankingową. O planowanym terminie podpisania umów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz całą treść

8 kwietnia 2020

Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w ramach projektu Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Beneficjent projektu informuje, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, pierwsze 25 osób z najwyższą liczbą punktów …

Zobacz całą treść

20 marca 2020

Wstrzymanie wszelkich form wsparcia dla Uczestników

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym …

Zobacz całą treść

2 marca 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

02.03.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie oceny

Zobacz całą treść

25 lutego 2020

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 09.03.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!”. Nabór potrwa do dnia 20.03.2020 r. (10 dni roboczych).
Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Wniosków, która …

Zobacz całą treść

17 lutego 2020

Indywidualne doradztwo biznesowe zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu (ścieżka A dotacyjna)

Szanowni Państwo

Od dnia 19.02.2020 roku rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą biznesowym według poniższego harmonogramu.

Harmonogram doradztwo biznesowe (A)

 …

Zobacz całą treść

7 lutego 2020

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania  środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zespół projektowy.

 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zobacz całą treść

4 lutego 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe

04.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 –  indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe.

Rozeznanie rynku

Zobacz całą treść

4 lutego 2020

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

04.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń

Zobacz całą treść

3 lutego 2020

Rozeznanie rynku na przygotowanie i dostarczenie cateringu.

03.02.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18.

Rozeznanie rynku – catering

Zobacz całą treść

23 grudnia 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka A (dotacyjna)

Szanowni Państwo

Od dnia 02.01.2020 roku rozpoczną się indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu.

Harmonogram – doradztwo zawodowe (A)

Zobacz całą treść

10 grudnia 2019

Poradnictwo psychologiczne – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo

Od dnia 11.12.2019 roku rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne według poniższego harmonogramu.

3.2 Harmonogram – psycholog (B)

Zobacz całą treść

4 grudnia 2019

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

 

04.12.2019 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – indywidualnych spotkań  z poradnictwa psychologicznego.

Rozeznanie rynku poradnictwo psychologiczne

Zobacz całą treść

3 grudnia 2019

OSTATECZNA lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo –doradczym w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie A

 

Zobacz całą treść

28 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo

Od dnia 02.12.2019 roku kontynuowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu.

2.2 Harmonogram – doradztwo zawodowe grudzień

Zobacz całą treść

26 listopada 2019

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Beneficjent informuje, że zakończył się II etap rekrutacji – analiza predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. …

Zobacz całą treść

25 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo

Od dnia 02.12.2019 roku kontynuowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu.

Harmonogram – doradztwo zawodowe grudzień

Zobacz całą treść

13 listopada 2019

ostateczna lista rankingowa – ścieżka A

Szanowni Państwo,

Beneficjent przedstawia ostateczną listę rankingową do projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom” dla ścieżki A.

ostateczna lista rankingowa ścieżka A

 …

Zobacz całą treść

12 listopada 2019

lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań

Szanowni Państwo,

Beneficjent projektu informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 13.11.2019 r. zostanie upubliczniona lista rankingowa, po uwzględnieniu odwołań do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom”.…

Zobacz całą treść

8 listopada 2019

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – Ścieżka B (szkoleniowa)

Szanowni Państwo

Od dnia 15.11.2019 roku rozpoczną się indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcą zawodowym według poniższego harmonogramu.

Harmonogram – doradztwo zawodowe listopad

Zobacz całą treść

29 października 2019

Wstępna lista rankingowa – II etap rekrutacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – Analiza predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie od każdego …

Zobacz całą treść

25 października 2019

Informacja dotycząca wyników oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą ilość formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w ramach prowadzonej rekrutacji do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom !” informujemy, że wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną upublicznione na stronie projektu dnia 28.10.2019 r.

 …

Zobacz całą treść

11 października 2019

Przedłużony nabór formularzy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 17.10.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !…

Zobacz całą treść

4 września 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 19.09.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 48 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do 10.10.2019 r.

Dokumenty będzie można składać osobiście …

Zobacz całą treść